MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Povidon jod otopina 7,5g Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 6.480,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Deksametazon inj. 4mg/ml Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 5.850,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Suksametonij inj. 100mg/2ml Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 660,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Atrakurij inj. 25mg Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 24.192,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Metamizol tabl. 500mg Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Paracetamol tabl. 500mg Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 750,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Voda za injekcije 500ml Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.8.2013. 8.280,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Nabavka lijekova i sanitetskog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.10.2013. 111.971,35 Službeni glasnik BiH 83/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Heparin 25.000 I.J. / 5 ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 23.9.2013. 192.500,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Eritropoetin alfa 2.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 20.9.2013. 900.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: NiLotinib, kaps. 150 mg i 200 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.11.2013. 1.630.605,13 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Letrozol tbl 2,5 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.11.2013. 276.410,26 Službeni glasnik BiH 95/13
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka ampuliranih lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.12.2013. 63.419,69 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 475mg/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.12.2013. 179,60 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Ceftazidim inj. 500mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.12.2013. 4.580,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Cefiksim susp 100mg/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.12.2013. 1.139,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.11.2013. 558.892,30 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Suhi elektrolitski prah Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.11.2013. 314.876,92 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.11.2013. 107.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ), pakovanje: 500ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.11.2013 93.757,26 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 20- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.2.2014. 42.411,50 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Mikonazol oralni gel 20mg/g Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 228,90 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Kalcij karbonat tabl. 1g Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 300,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68: Gliceril trinitrat lingv. tabl. 0,5mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 150,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 83: Lacidipin tabl.2mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 1.596,00 Službeni glasnik BiH 26/14

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11