Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 58: Filgrastim amp. a 300 mcg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 154.266,75 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 67: Pamidronat dinatriumamp. a 30mg; Pamidronat dinatriumamp. a 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 792.385,92 Službeni glasnik BiH 71/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Kombinirana vakcina protiv Morbila - Rubeole - Parotitisa (monodozno pakiranje) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.7.2013. 10.750,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: OPV sa ampularnim monitoringom vakcine (VVM) bočica, 10 dozno pakiranje Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.7.2013. 5.860,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 15: Merkaptopurin tbl. a 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.9.2013. 3.426,24 Službeni glasnik BiH 75/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 46: Hidroksiurea cps. a 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.9.2013. 7.128,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Abacavir tbl. 300 mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.9.2013. 45.747,07 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Lamivudin+Zidovudin film tabl. 150+300mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.9.2013. 157.888,80 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Amfotericin B inj. 100mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.9.2013. 63.072,59 Službeni glasnik BiH 83/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka Filgrastim injekcije 30 MIO i.j. Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 5.9.2013. 226.432,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka kontrastnog sredstva Jopromid 370 mgJ/ml (bočica 100 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 49.800,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Nabavka kontrastnog sredstva Gadobutrol 1 mmol/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 49.271,48 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Nabavka kontrastnog sredstva Gadopentenska kiselina 0,5 mmol/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 50.277,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Nabavka kontrastnog sredstva Gadoksetinska kiselina 0,25 mmol/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 14.573,94 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Nabavka kontrastnog sredstva Jopromid 370 mgJ/ml (bočica 200 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 53.075,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Leuprorelin, implantat, 3,6 mg i 5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.10.2013. 195.164,11 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Leuprorelin , inj. 7,5 mg, 22,5 mg i 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.10.2013. 278.346,93 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Fludarabin inj. 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 21.059,82 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Kapecitabin tbl 150 mg i 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 850.290,60 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15: Docetaksel inj. 20 mg i 80 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 172.401,70 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16: Doksorubicin inj. 10 mg i 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 58.232,47 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21: Karboplatin inj. 50 mg i 150 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 127.164,10 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22: Oxaliplatin inj./prašak za rastvor za inf. 50 mg i 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 11.334,52 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 26: Megestrol-acetat oralna susp. 40 mg/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 526.601,70 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 28: Tamoksifen tbl 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.8.2013. 32.905,98 Službeni glasnik BiH 95/13

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11