HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Palivizumab, SYNAGIS (lijek za prevenciju infekcija respiratornim sincicijelnim virusom - RSV) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.2.2013. 216.198,46 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 28: Grupa V lijekova po ATC klasifikaciji - radiološka kontrastna sredstva topiva u vodi, nefrotopna, niske osmolarnosti Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 27.2.2013. 33.075,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Kalcij folinat inj. 50 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 11.3.2013. 177,09 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Humira (adalimumab) inj. 40 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.3.2013. 230.770,59 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine i to: lijekova za liječenje hemofilije Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.3.2013. 978.113,92 Službeni glasnik BiH 34/13
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.4.2013. 32.250,85 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 28: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.4.2013. 31.512,82 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 30: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.4.2013. 898,46 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Doksiciklin kaps./film tabl. 100mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 196,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Amoksicilin kaps. 500mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Benzilpenicilin+Prokainpenicilin inj. 800000I.J. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 1.600,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 312,5mg/5ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 286,20 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Ceftriakson inj. 1g I.V. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 14.560,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Cefepim inj. 1g. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 1.594,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Imipenem+Cilastatin inj. (500+500mg) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Sulfametoksazol+Trimetoprim tabl. (400+80mg) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Klaritromicin inj. 500mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 11.696,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Linkomicin inj. 600mg/2ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 2.080,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Linkomicin kaps. 500mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 132,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Gentamicin inj. 80mg/2ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 1.360,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Ciprofloksacin otopina za infuziju 200mg/100ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 29.820,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Ciprofloksacin film tabl.500mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 4.900,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51: Linezolid infuzione otopina 2mg/ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 6.336,60 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53: Flukonazol otopina za infuziju 2mg/ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 12.409,20 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Aciklovir tabl.200mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.4.2013. 2.280,00 Službeni glasnik BiH 42/13