INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Riluzol Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 1.2.2013. 57.460,48 Službeni glasnik BiH 14/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Palivizumab Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 1.2.2013. 96.890,31 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 2: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina hidroksietil skroba Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 10.905,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 3: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopine aminokiselina I Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 10.471,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 12: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina (natrij hlorid+kalcij hlorid+kalij hlorid) - plastična ambalaža Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 3.450,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 14: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina (natrij hlorid+kalcij hlorid+kalij hlorid+natrij laktat) - plastična ambalaža Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 7.350,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 16: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina manitola Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 13.950,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 17: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina sorbitola imanitola Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 14.176,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Vinblastin amp. a 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 2.682,82 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Imatinib mesilat caps. a 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 550.956,60 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Irinotekan amp. a 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.3.2013. 7.040,98 Službeni glasnik BiH 26/13
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Dezinfekciona sredstva - Povidon jod pjena Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 24.4.2013. 20.850,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Dezinfekciona sredstva - Povidon jod rastvor Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 24.4.2013. 34.320,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 7.040,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 2.197,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 1.588,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 490,50 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 14.058,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 2.728,50 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 26: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 235.807,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 27: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.4.2013. 486,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 1.879,80 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 5: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 13.950,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 6: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 1.807,18 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 7: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 729,60 Službeni glasnik BiH 49/13