GOLD MIGNON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 40.009,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda - zajednička za KPZ-ove Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 1.653.575,80 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: deterdženti i omekšivači Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 6.280,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: PVC kese Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 3.519,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: PVC čaše , aluminijsko posuđe Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 2.353,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: aluminijska folija, čačkalice i ostalo Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 987,10 Službeni glasnik BiH 34/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: unimop setovi Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 1.411,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka robe za bife Direkcije društva Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 25.4.2014. 52.737,34 Službeni glasnik BiH 39/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 14: Riža, grah i šećer Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 287.153,85 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 38: Začini Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 25.2.2014. 131.266,66 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća Pregovarački GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.7.2014. 138.638,09 Službeni glasnik BiH 62/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka roba klase I i VI za potrebe interne i eksterne Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 299.359,33 Službeni glasnik BiH 82/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 11: Konzervirani program Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 7.10.2014. 14.585,89 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za održavanje čistoće, pvc i alu jednokratnog posuđa i dr. sličnog potrošnog materijala Pregovarački GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 9.10.2014. 12.638,85 Službeni glasnik BiH 83/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka roba široke potrošnje Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 7.164,90 Službeni glasnik BiH 98/14
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 3 - Čaj u filter vrećicama Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 16.12.2014. 12.000,00 SG 03/15
JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište Reumal Fojnica Sukcesivna isporuka mlijeka i proizvoda od mlijeka Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 142.776,80 SG 03/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2- Masnoće Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 26.12.2014. 311.692,31 SG 06/15
JU Djeca Sarajeva Lot 1- Nabavka i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda za 2015. godinu Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 25.12.2014. 85.850,00 SG 15/15
JU Djeca Sarajeva Lot 2- Nabavka i isporuka ostalih prehrambenih proizvoda za 2015. godinu Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 25.12.2014. 153.817,33 SG 15/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Čabata i peciva Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 9.060,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Keks (slatki i slani) Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 10.324,80 SG 28/15