Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada glavnog projekata uređenje korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu most u naselju Svrake - Rajlovački most Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.4.2014. 16.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada glavnog projekata uređenje korita desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta, dužine oko 1800 m. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.4.2014. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića, Pave Radana, 1. Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.5.2014. 1.880,02 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije dionica magistralnih cesta: M15 Livno - Šuica (Borova Glava) L=9km i M16 Kupres - Šuica I=1km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.4.2014. 32.500,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Revizija glavnog projekta trase Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M17 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 8.5.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Brčko Distrikt BiH Stručno-tehnički nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom puteva i ulica na području Brčko BiH za period 2014-2016 godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.4.2014. 222.222,22 Službeni glasnik BiH 41/14
Grad Bijeljina Izrada studije toplifikacije grada Bijeljina, šifra SKP-50/13 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 8.5.2014. 40.890,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Pružanje usluga pripremnih radova i projektovanja za potrebe ED Zenica na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata u SBK Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.5.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekata komunalne infrastrukture (kanalizacione, vodovodne i gasne mreže i sl. cjevovodnih instalacija) na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.5.2014. 19.750,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Novo Sarajevo Lot 2: Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji javnih površina (pješačke staze i trotoari, stepeništa, natkrivene niše, oglasne ploče, dječija igrališta i sl.) na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.5.2014. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Laktaši Lot 1: Izrada tehničke dokumentacije glavnih projekata i izrada detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.6.2014. 600,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Laktaši Lot 3: Izrada tehničke dokumentacije glavnih projekata i izrada detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.6.2014. 1.180,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Pružanje usluga izvođenja geodetskih radova za potrebe MO BiH i OS BiH Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.7.2014. 7.868,71 Službeni glasnik BiH 58/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Pružanje usluga izvođenja geodetskih radova za potrebe MO BiH i OS BiH Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.7.2014. 7.875,21 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Pružanje usluga izrade Elaborata ukrštanja EEO-a sa drugim objektima na izgradnji i rekonstrukciji EEO-a za potrebe ED Zenica Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 14.7.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Vrbanja Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.8.2014. 2.400,02 Službeni glasnik BiH 68/14
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar cara Dušana, Omladinske, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.8.2014. 1.200,01 Službeni glasnik BiH 68/14
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.9.2014. 1.800,01 Službeni glasnik BiH 75/14
Grad Banja Luka Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Centar-Istok Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.9.2014. 1.200,01 Službeni glasnik BiH 75/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Geodetske usluge Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.9.2014. 21.540,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Grad Banja Luka Izrada revizije Republičkog plana za prostor između Bulevara vojvode Petra Bojovića,Bulevar vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.10.2014. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 1:Usluge,nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području ZHZ HBŽ i HNŽ Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.11.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 3:Usluge,nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d.Mostar na području ZDK,TK,PZ,BPK. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.11.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 4: Usluge,nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području Republike Srpske i Brčko. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.11.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za pribavljanje građevinske dozvole za uklanjanje pješačkog mosta u naselju Č.Vila Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.12.2014. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 101/14

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13