ZEFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 225: Sulphadiazin Ag 1 %-tna krema 40 gr. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 8.717,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 229: Bethametason mast, krema 30 gr. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.972,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 232: Alkometason mast, krema 20 gr. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.080,72 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 251: Metilprednizolon acetat 40 mg.amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 213,68 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 255: Prednizolon 5 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.692,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 270: Amoxicilin +Klavuanska kis. 1,2 gr. amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 94.194,88 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 289: Sulfametoxazol+Trimetoprim 480 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 2.969,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 290: Sulfametoxazol+trimetoprim 240 mg/5 ml. Sirup Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 195,56 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 291: Eritromicin 500 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 657,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 292: Eritromicin 250 mg. caps. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 206,84 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 293: Azitromicin sirup 4 % 20 ml. Forte Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 676,93 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 400: Alopurinol 100 mg.tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 661,89 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 421: Lidocain sprej 100 mg/ml. 50 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 4.905,99 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 438: Phenobarbiton 200 mg. amp. I/V, I/M Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 2.227,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 440: Karbamazepin 200 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 347,01 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 441: Karbamazepin 400 mg. retard tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.084,96 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 487: Nitrazepam 5 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.355,73 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 508: Efedrin 0,5% nazal sol., 1 % nazal sol Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.225,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 525: Folkodin 10 mg. Caps Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.900,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 554: Tetrakain 0,5 % sol. p.o. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 4.897,44 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 2.4.2014. 14.858,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 31: Nabava lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 11.4.2014. 437,95 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 42: Nabava lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 11.4.2014. 356,79 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 18: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 6.5.2014. 2.324,79 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 46: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 6.5.2014. 897,44 Službeni glasnik BiH 75/14