MIBO Komunikacije d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Proširenje multiservisne pristupne opreme za FTTC rješenja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 2.6.2014. 589.397,76 Službeni glasnik BiH 48/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka FTTB opreme, usluga montaže i izrade tehničke dokumentacije Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 2.6.2014. 3.289.613,56 Službeni glasnik BiH 48/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Nabavka softvera koji će podržavati radne procese pri uspostavljanju sistema On-line uvezivanja kladionica i automat klubova sa serverom Porezne uprave FBiH Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 88.358,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Telefonske i računarske utičnice Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 121,47 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Konektori Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 35,53 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Telekomunikacijska oprema: Bocsh, Cisko, motorola i dr. proizvođači Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 1.259,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Cisco IP telefoni Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 9.434,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Kablovi tipa nexans ili ekvivalent Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 48,16 Službeni glasnik BiH 52/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Serveri Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 16.6.2014. 69.788,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Granična policija BiH Lot 3: Oprema za prenos podataka i glasa Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 29.8.2014. 101.326,78 Službeni glasnik BiH 71/14
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 1: Nabavka komunikacione opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 29.8.2014. 29.088,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka aktivne mrežne opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 174.435,05 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Instalacija električnih žica i sklopova Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.9.2014. 162.077,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge zakupa repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i poštivanja svjetlosne signalizacije za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 4.950,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge održavanja sistema video nadzora i zakupa repetitorskih objekata (PS Centar, Jedinica za saobraćaj, II PU Novo Sarajevo, III PU Novi Grad Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 5.890,50 Službeni glasnik BiH 92/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 2.12.2014. 44.984,80 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 9: Pružanje usluga servisiranja i održavanja telekomunikacijske opreme - Sve Regije Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.11.2014. 158.974,35 Službeni glasnik BiH 98/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Pružanje usluga održavanja Tetra sistema Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 202.440,00 SG 06/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetriskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.1.2015. 53.289,00 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Licence i usluge migracije na AMS i APC cluster servere Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 177.039,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge održavanja TK i SDNiU opreme po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-27A/13 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.6.2014. 80.000,00 SG 10/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka i isporuka radio stanica i druge opreme za potrebe Službe CZ Općine Novo Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.2.2015. 104.028,00 SG 20/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje na području Općine Novo Sarajevo II faza Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.2.2015. 69.976,00 SG 20/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina na području općine Novo Sarajevo II faza Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.2.2015. 39.977,00 SG 20/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Sukcesivna isporuka mobilnih uređaja HTC Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 9.2.2015. 5.000.000,00 SG 20/15

MIBO Komunikacije d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Uvezivanje objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspotočje u optički kablovski sistem JP EP BiH . Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 19.2.2014. 147.838,70 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički kablovski sistemJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 12.8.2014. 213.746,80 Službeni glasnik BiH 68/14