CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 67: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 186.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 68: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 51.744,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 69: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 89.040,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 70: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 118.800,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 72: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 611.556,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 73: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 93.866,29 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 76: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 27.490,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 78: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 7.505,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 79: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 1.320,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 94: Dobutamin inj. 250mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 190.680,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 296: Ciklofosfamid obložena tabl. 50mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 1.080,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 297: Ciklofosfamid inj. 200mg/15ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 8.800,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 298: Ciklofosfamid inj. 500mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 2.684,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 333: Pankuronij inj. 4mg/2ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 64.120,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Dezinfekciona sredstva - 0,2 gr polyheksanide Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 1.980,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Dezinfekciona sredstva - Etanol, 2-bifenilol Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 6.650,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Dezinfekciona sredstva - 96% etanol, izopropanol, ortofenilfeno Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 5.460,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 18:Dezinfekciona sredstva - 96% etanol, izopropanol Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 6.900,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 20: Dezinfekciona sredstva - Kalijum peroksomonosulfat natrijum benzoat Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 184,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 21: Dezinfekciona sredstva - Dipotassium peroxodisulphate Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 66: Kontrast koronarografski neionski, poslednje generacije (iopromid, ioversol, iohexol, ionexol, iobitridol, iopamidol), minimalne koncentracije 370mg I/ml, bočice od 50,100,150 i 200ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.11.2012. 442.520,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Infuzije tri otopine (aminokiseline+glukoza+lipidi) u jednoj aplikaciji za perifernu aplikaciju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.11.2012. 259.600,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 22: Koronarni balon kateteri za predilataciju, semikomplijantni, Rx, od Duralyn Flex materijala, hydropilic coating, lubricious PTFE-coated, kink-resistant hypotube shaft, P 8atm, RBP 14atm, distalni shaft 2.7F, proksimalni 1.9F, dužina katetera 139cm. Dimenzije: prečnika 1.5-4.0mm, dužine 6-30mm (Tipa: Empira ili ekvivalent) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 7.12.2012. 316.800,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 25: Koronarni balon kateteri za postdilataciju, nekomplajantni (NC) Koronarni balon kateteri za postdilataciju, nekomplijantni (NC), sa dva markera, RX, hidrofilni. Pritisci: NP14atm, RBP 20atm. Dimenzije: dužine 6 do 30mm i promera od 2.0 do 4.0mm. Guide 0.014 Kateter 139cm. Materijal - Duralyn. (Tipa: EMPIRA NC; ili ekvivalent) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 7.12.2012. 205.920,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Metotrexat amp. a 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.12.2012. 3.030,94 Službeni glasnik BiH 105/12

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12