Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Cirkularni stapleri Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.9.2012. 460.982,30 Službeni glasnik BiH 79/12
Klinički centar Banja Luka Lot 116: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 1.142,20 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 117: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 1.142,20 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 118: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 1.142,20 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 119: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 870,30 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 120: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 484,50 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 121: Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 484,50 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 124:Reagensi i materijal za rad u neuroimunološkoj laboratoriji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 16.10.2012. 521,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i opreme za vizualizaciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 156.978,55 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka materijala i opreme za molekularnu dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.11.2012. 231.985,60 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 38: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Cobas c 501 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 111.549,61 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 39: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Cobas Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 961.252,73 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 40: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Elecsys 2010 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.241.552,48 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 46: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - FLASK (za amnione) sterilan sa filterom, zapremine 25 ml (12.5 cm ) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 24.250,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka LOT 48: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - FLASK (za amnione) sterilan bez filtera, zapremine 25 ml (12.5 cm2) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 2.870,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 52: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 5-BROMODEOKSIURIDIN (5-BRDU) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 217,23 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 53: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - HYALURONIDASE (from bovine testes, liofilizirani prah, aktivnosti 400-1.000 units/mg solid) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.143,38 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 60: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - METANOL p.a. ( da sadrži manje od 0,1% vode) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 3.164,40 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 61: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - SIRĆETNA KISELINA p.a. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 566,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 78: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - KOMPLETAN TEČNI MEDIJUM ZA KULTIVACIJU AMNIOCITA 1x konc. á 100ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 15.172,50 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 79: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - RPMI 1640 tečni medijum 1x konc. á 100ml (sa stabilnim L-glutaminom, + 4oC) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 1.157,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 84: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku -RPMI1640 tečni medijum 1x konc. á 500 ml (+4oC) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 163,05 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 85: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - RPMI 1640 tečni medijum 1x konc.a 500 ml, sa (NJith) 25mM Hepes i sa L-glutaminom, + 4?C á 500 m Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 27,32 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 86: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - ANTIBIOTIK/ ANTIMIKOTIK rastvor 100x konc. á 100ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 80,32 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 87: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - PENICILIN/ STREPTOMICIN rastvor 100x konc. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.10.2012. 27,32 Službeni glasnik BiH 92/12