FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Omeprazol kaps./gastrorezistentna kaps. 20mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 5.655,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Amiodaron inj. 150mg/3ml Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 17.400,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Amiodaron tabl. 200 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 2.636,70 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Furosemid tabl. 40 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 931,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Bisoprolol tabl./film tabl. 5 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.138,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Karvedilol tabl./film tabl. 6,25 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 934,27 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Karvedilol tabl./film tabl. 12,5 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 416,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Enalapril tabl. 5 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 300,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Lizinopril tabl. 10mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.459,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Lizinopril tabl. 5mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.073,50 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Ibuprofen film tabl. 600 mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 900,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Alopurinol tabl. 100mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 1.243,50 Službeni glasnik BiH 62/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 177: Furosemid 40 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.282,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 178: Furosemid 500 mg.tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 453,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 207: Lizinopril 10 mg. Tbl Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.666,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 208: Lizinopril 5 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 769,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 210: Lizinopril +Hidrohlorotiazid tbl. (20+12,5) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 320,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 228: Bethametason mast, krema 15 gr. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 3.241,03 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 312: Norfloxacin 400 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.606,84 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 336: Aciklovir 400 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.487,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 468: Risperidon 1 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.264,96 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 469: Risperidon 2 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.811,97 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 477: Sulpirid 50 mg. caps. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 256,42 Službeni glasnik BiH 68/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Inzulin glargine 100I.J./ml patrona po 3ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 8.326,80 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Glibenklamid tabl. 5 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 228,15 Službeni glasnik BiH 73/14