R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka potrošnog materijala za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 7.799,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka sanitarne kozmetike Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 7.388,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Kancelarijski namještaj Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 6.787,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Metalni namještaj Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 7.810,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari i dodatni monitori za prenosne računare Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.9.2013. 196.158,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Univerzitet u Sarajevu Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 13.912,42 Službeni glasnik BiH 81/13
JKP Pannonica d.o.o. Tuzla Lot 2: Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 3.5.2013. 4.563,20 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Stolovi i stolice Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.9.2013. 40.877,40 Službeni glasnik BiH 85/13
Institut za nestale osobe BiH Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 3.9.2013. 15.959,78 Službeni glasnik BiH 85/13
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 55.893,19 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka metalnih polica za arhivu po zadatom projektu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 8.299,94 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka tipskog metalnog mobilijara i sobnog bilja (vješalice, korpe za otpatke, korpe za kišobrane, ukrasne žardinjere i sobno bilje) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 9.489,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka toalet papira i papirnih ručnika Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 52.300,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 4: 3 softvera za manipulaciju PDF file-ovima Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 1.983,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Arhitektonski fakultet u Sarajevu Lot 3: Nabavka CAD programa Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.12.2013 1.920,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i mrežnu opremu, tonera, tinti, kompatibilnih tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 114.458,50 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka tonera i tinti za štampače, pLotere i kopir aparat u 2014. godini. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 7.847,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 13: Informatički uređaji i dijelovi za informatičku opremu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.12.2013 20.659,57 Službeni glasnik BiH 8/14
Općinski sud u Zenici Lot 2: Potrošni kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.1.2014. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Goražde Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Goražde Lot 2-Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Kancelarijski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 512.752,05 Službeni glasnik BiH 18/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Pribor za održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 19.3.2014. 7.976,50 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 4: Nabavka papira Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 16.962,20 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka reklamno propagandnog materijala-frižider ruksak 500 kom. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14