ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Maske hirurške Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 53.280,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- Maske sa filterom Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 10.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8- Pelene za odrasle i samoupijajuće podloge Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 135.295,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13- Folije sterilne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 17.2.2015. 3.830,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7- Zavoj gipsani i podloge Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 78.540,00 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25- Kateteri sukcioni Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 20.2.2015. 32.216,00 SG 30/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29- Klompe za operacione sale antistatik Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 19.2.2015. 5.400,00 SG 37/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28 - Kanile aortne sa konekcijom Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 2.940,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - PORT sistem Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 8.6.2015. 78.750,00 SG 47/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Igle za PORT sistem Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 8.6.2015. 35.550,00 SG 47/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Blokovi pjena za izradu modela Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 6.7.2015. 139.580,00 SG 59/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Prsluci sa zaštitom štitne žlijezde, suknje, zaštitne kape i maske Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 14.7.2015. 9.400,00 SG 63/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 7 - Injekcione igle, bebi setovi, kanile sa ventilom, lancete krvne limene Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 4.8.2015. 16.598,67 SG 70/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 8 - Plastični kontejneri za odlaganje upotrijebljenih oštrih predmeta i injekcionih igala Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 4.8.2015. 5.729,40 SG 70/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 9 - Šprice za jednokratnu upotrebu Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 4.8.2015. 20.128,97 SG 70/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 99 - Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 13.8.2015. 742,50 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Igle injekcione Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 8.9.2015. 54.496,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Kese za gastrošizu Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 8.9.2015. 20.600,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12 - Folije Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 21.9.2015. 10.480,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16 - Hirurške kape Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 21.9.2015. 3.780,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36 - Maska za djecu Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 21.9.2015. 212,50 SG 82/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 1- Medicinska sredstva kompatibilna sa postojećim Wilson Cook akcesorijima Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 93.710,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 4- Medicinska sredstva kompatibilna sa postojećim PAUL DRACH akcesorijima Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 9.100,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 5- Samoekspandibilni ezofagealni metalni stentov Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 94.400,00 SG 87/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 6- Samoekspandibilni kolorektalni metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.10.2015. 50.300,00 SG 87/15