JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36 - Čajevi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 15.981,20 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 45 - Dijetetski proizvodi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 807,69 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 47 - Kafa i proizvodi na bazi kafe Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 21.329,91 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 49 - Kolači Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 194,87 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 50 - Bombonski konditorski proizvodi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 198,29 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 51 - Slana trajna peciva, kikiriki i proizvod od krompira Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 140,17 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja LIS sistema Pregovarački WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 17.3.2015. 244.800,00 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskih sredstava - reagensi za analize za autoimune bolesti Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.3.2015. 116.964,59 SG 32/15