JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava OTN oprema i TNMS nadogradnja Pregovarački CORIANT GmbH Munich Njemačka 19.1.2015. 446.007,74 SG 15/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava svjetlovodnog kabela 24 niti i svjetlovodnog kabela 96 niti Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 19.2.2015. 586.000,00 SG 17/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1 - Održavanje instalacija u zgradama Otvoreni Elektron d.o.o. Grude Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 50.000,00 SG 17/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - Održavanje priključnih objekata Brčko Otvoreni Elektron d.o.o. Grude 20.2.2015. 100.000,00 SG 17/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje HR.net sustava za 2014.godinu Pregovarački HRPro d.o.o. Hrvatska 23.12.2014. 68.916,82 SG 17/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava kablova Otvoreni IKI-INFORMATIKA KONZALTING INŽENJERING d.o.o. Hrvatska 26.2.2015. 127.518,16 SG 20/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Aplikativna ekstenzija MasterClaw sustava Pregovarački Anritsu A/S Danska 2.3.2015. 496.956,84 SG 22/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Pregled i ispitivanje sredstava rada Otvoreni Zagrebinspekt d.o.o. Mostar 27.2.2015 7.711,00 SG 22/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Pregled i ispitivanje vatrodojavnih sustava i hidrantskih mreža Otvoreni Sigurnosni Inženjering d.o.o. Široki Brijeg 26.2.2015 3.829,00 SG 22/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava HDPE cijevi, spojnice, PVC cijevi, upozoravajuće trake s vodičem i tekućine za upuhivanje kabela Otvoreni TABAK PLASAT d.o.o. Tomislavgrad 26.2.2015. 491.575,00 SG 22/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje NSN opreme za 2015.godinu Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 20.3.2015. 1.662.455,50 SG 26/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Ugovor o pružanju usluga održavanja NSN 3rd party opreme Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 23.3.2015. 144.210,00 SG 26/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja Roaming Steering sustava Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 20.3.2015. 635.644,75 SG 28/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava MSAN opreme za projekt skraćivanja pretplatničke petlje sa poduzećem Unis Telekom d.d. Mostar Pregovarački UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 30.3.2015. 497.401,74 SG 28/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava obnove licenci za korporativnu antivirusnu zaštitu Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.3.2015. 59.693,78 SG 28/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava DPI sustava Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2015. 553.572,83 SG 36/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje prijenosne opreme na backbone lokacijama Pregovarački UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 30.4.2015. 126.730,00 SG 36/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava opreme za proširenje ADSL mreže Pregovarački Huawei Technologies d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.6.2015. 637.507,02 SG 49/15