JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1- Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području općina: Mostar, Čitluk i Prozor-Rama Otvoreni KOPEX DODIG d.o.o. Čitluk 1.12.2014 200.000,00 SG 01/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2- Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području općina: Čapljina, Stolac, Ravno i Neum. Otvoreni Bumat d.o.o. Čapljina Čapljina 1.12.2014 150.000,00 SG 01/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 18.12.2014. 2.575.200,00 SG 01/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Ugovor o nabavi cijevi, spojnica za cijevi i upozoravajue trake Pregovarački VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 12.12.2014 91.760,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Produljenje licenci, podrška i odžavanje IPTV sustava Pregovarački ISKON INTERNET d.d Zagreb 15.12.2014. 459.335,59 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: BANJA LUKA - Petrićevac Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.12.2014 38.101,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: BANJA LUKA - česma Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.12.2014 46.494,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: BOSANSKA KRUPA - Jezerski Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.12.2014 50.500,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: BOSANSKA KRUPA - Centar. Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.12.2014 13.830,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 14 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: VITEZ -Vitez 2 Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.12.2014 12.950,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Radovi na montaži i transportu pokretnih baznih stanica Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Mostar, Grude 17.12.2014. 500.000,00 SG 03/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava DMS/BPM sustav-nadogradnje i integracije Pregovarački EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. Zagreb 26.1.2015. 161.258,18 SG 08/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava opreme za nadogradnju MPLS prijenosne mreže Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2015. 284.871,44 SG 10/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge održavanja za HP opremu Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 30.1.2015. 59.021,00 SG 10/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - Svjetlovodni spojni put Orašje - Kostrč - Matići - Bok Otvoreni DIGO d.o.o. Orašje 9.2.2015. 37.495,60 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3 - Svjetlovodni spojni put Srebrenik - Lipik Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 21.1.2015. 59.900,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4 - Svjetlovodni spojni put Čitluk - Hamzići - Buhovo Otvoreni BLAGO d.o.o. Posušje Posušje 13.1.2015. 31.768,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - Kabelski pribor i zaštita Otvoreni TELEPLUS d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2015. 98.732,52 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3 - Kabelski zdenci i izvodni ormari Otvoreni TEGRAD d.o.o. Drinovci Grude 20.1.2015. 397.686,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1 - Bakreni telekomunikacijski kabeli Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 5.2.2015. 507.316,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava UPS - ova Otvoreni SICON SASA d.o.o. Tuzla 4.2.2015. 280.704,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Oglašavanje - putovanja za dvoje Pregovarački Suton d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 13.800,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - VRLA baterijski set 48 V, tip 8OPzV 800 (DIN 40742) Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.2.2015. 14.800,00 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Otkup postojećih Microsoft licenci i potpisivanje novog Enterprise Agreement-a Pregovarački SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 2.880.795,74 SG 13/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Godišnje održavanje platomata na 4 prodajna mjesta Pregovarački COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.2.2015. 10.944,00 SG 13/15