JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11 - Implantati za intramedularnu fiksaciju Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 144.681,25 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 13 - Osteosintetski materijal za potrebe torakalne hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 294.000,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14 - Osteosintetski materijal za potrebe dječije hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 12.299,93 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 15 - Osteosintetski materijal za potrebe maksilofacijalne hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 222.554,96 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.6.2015. 81.649,43 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - VVI + 1 bipolarna pasivna (prava ili J) elektroda + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.6.2015. 24.750,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - VVIR sa zaštitom od magnetne resonance + odgovarajuća MRI elektroda Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 54.750,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - DDDR + 2 bipolarne pasivne elektrode (prave ili J) + 2 uvodnika Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 150.500,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4 - DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju AV intervala + 2 bipolarne pasivne elektrode (prave ili J) + 2 uvodnika Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.6.2015. 21.750,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5 - DDDR sa algoritmima za A/V autokapturu i automatsku ekstenziju AV intervala, bez elektroda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.6.2015. 21.780,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- VDDR + single pass elektroda + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 11.880,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7 - ICD - VR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.6.2015. 113.400,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 8 - ICD - DR + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 113.450,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9 - ICD - CRT + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.6.2015. 47.500,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - ICD - VR za primarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa mogućnošću promjene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 346.150,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11 - ICD - VR za sekundarnu prevenciju iznenadne srčane smrti sa mogućnošću promjene stimulacije u slučaju oštećenja elektrode + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 15.6.2015. 347.300,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12 - DDD pejsmejker s mogućnošću pregleda Magnetnom Rezonancom (MRI) + 2 kompatibilne elektrode + 2 odgovarajuća uvodnika Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 108.900,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 13 - ICD - CRT posebne namjene i debljine za pacijente se srčanom insuficijencijom + elektroda za CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnikmaksimalna jačina šoka najmanje 35 J isporučene energije Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.6.2015. 118.800,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14 - ICD - VR posebne namjene i debljine za pacijente gracilne konstitucije + odgovarajuća HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.6.2015. 169.197,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Meka, savitljiva, vještačka intraokularna akrilatna sočiva od hidrofilnog akrilata, za implantaciju u kapsularnu vrećicu, jednodijelna, sa dva haptika (C-flex), optičkog dijela promjera 5,7 mm Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.7.2015. 54.960,00 SG 61/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Meka, savitljiva, vještačka intraokularna akrilatna sočiva od hidrofilnog akrilata, za implantaciju u kapsularnu vrećicu, jednodijelna, modified C haptici, angulacija haptika 0°, optičkog dijela promjera 5,75 mm Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.7.2015. 50.760,00 SG 61/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1- Monofilamentan, sintetički, spororesorptivni hirurški konac - Polydioxanone obložen triklosanom Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.7.2015. 9.590,00 SG 64/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Monofilamentan, sintetički, neresorptivni hirurški konac, Polypropilene Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.7.2015. 1.245,60 SG 64/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Monofilamentan, sintetički, neresorptivni hirurški konac, Polypropilene Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.7.2015. 1.209,60 SG 64/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4 - Monofilamentan, sintetički, neresorptivni hirurški konac, Polypropilene Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.7.2015. 3.520,80 SG 64/15