RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 27.8.2012. 810.163,00 Službeni glasnik BiH 72/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno-propagandne usluge Pregovarački UG Šahovski klub Banovići Banovići 24.8.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka dvolančanog grabuljastog transportera sa teškim koritima Pregovarački METALEX DOOEL Makedonija 28.8.2012. 430.282,60 Službeni glasnik BiH 72/12
RMU Banovići d.d. Banovići Generalna opravka dizel motora Cummins KTA 50C Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 18.9.2012. 221.493,55 Službeni glasnik BiH 81/12
RMU Banovići d.d. Banovići Ležajevi Otvoreni FIBEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2012. 199.885,90 Službeni glasnik BiH 81/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Srnica Treštenica Banovići 12.9.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Grivice Banovići 12.9.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG FK Vrana Banovići Selo Banovići 13.9.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 1.10.2012. 436.800,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge prevoza radnika Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 1.10.2012. 4.578.590,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Motorno ulje Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.9.2012. 429.720,00 Službeni glasnik BiH 83/12
RMU Banovići d.d. Banovići Kokošija pašteta - Argeta Otvoreni NEGRO CROWN d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački KBS TUZLA-SINBRA Tuzla 18.10.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački KARATE KLUB Banovići Banovići 18.10.2012. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG ŽKK RMU BANOVIĆI Banovići 18.10.2012. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
RMU Banovići d.d. Banovići Rudno drvo Otvoreni BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 25.10.2012. 430.500,00 Službeni glasnik BiH 92/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Reklamno propagandne usluge Pregovarački OK Srednjoškolac Banovići Banovići 18.10.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Reklamno propagandne usluge Pregovarački IOK TIGAR Banovići 18.10.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Javna biblioteka Banovići 18.10.2012. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Reklamno propagandne usluge Pregovarački FK Oskova Banovići 18.10.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 5: Reklamno propagandne usluge Pregovarački MNK Banovići Banovići 18.10.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 6: Reklamno propagandne usluge Pregovarački MKK LITVA Banovići 18.10.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 7: Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Sportsko kulturni centar Banovići Banovići 18.10.2012. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 8: Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG KBS BANOVIĆI Banovići 30.10.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 9: Reklamno propagandne usluge Pregovarački RK BANOVIĆI Banovići 30.10.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12