Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Obnavljanje i nadogradnja postojećih Symantec Backup Exec i NetBackup licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 54.458,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Nabavka softvera poslovne inteligencije za analizu efikasnosti procesa sudskog odlučivanja Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 32.979,60 Službeni glasnik BiH 4/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nadogradnja postojeće Core Layer mrežne infrastrukture u primarnom data centru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 68.792,17 Službeni glasnik BiH 14/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Nabavka rutera za potrebe sudova i tužilaštava u BiH Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 51.990,41 Službeni glasnik BiH 14/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 25.2.2013. 587.363,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel 5 goriva za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2013. i 2014. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 22.2.2013. 102.423,08 Službeni glasnik BiH 20/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Audio-video oprema za podršku sudskom postupku za dvije sudnice Općinskog suda u Mostaru Otvoreni AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2013. 22.876,60 Službeni glasnik BiH 20/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge javnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Communis - Media S d.o.o. Sarajevo 4.4.2013. 57.094,02 Službeni glasnik BiH 28/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.4.2013. 2.872,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Audio - video oprema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački RASA d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 54.490,36 Službeni glasnik BiH 40/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i unapređenje postojećih funkcionalnosti Sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti / tzv. komunalnih predmeta Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2013. 38.400,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavke usluga Oracle tehničke podrške Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 27.5.2013. 131.273,84 Službeni glasnik BiH 44/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Pregovarački Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.6.2013. 14.185,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja Pregovarački Blicdruk d.o.o. Sarajevo 11.6.2013. 51.320,91 Službeni glasnik BiH 49/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.6.2013. 102.540,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka vozila za potrebe Projekta za unapređenje efikasnosti pravosuđa Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 16.7.2013. 45.155,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 19.7.2013. 2.697.163,14 Službeni glasnik BiH 61/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru Otvoreni ECOPLAN d.o.o. Mostar 17.7.2013. 57.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga održavanja Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 51.252,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja i grafičke usluge Pregovarački Blicdruk d.o.o. Sarajevo 22.7.2013. 5.370,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari i dodatni monitori za prenosne računare Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.9.2013. 196.158,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Skeneri i printeri Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 17.9.2013. 91.138,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Sistem za elektronsku pohranu, arhiviranje i backup podataka za potrebe pravosudnog informacionog sistema uključujući informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.9.2013. 142.672,24 Službeni glasnik BiH 79/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4.10.2013. 58.445,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 16.10.2013. 50.387,50 Službeni glasnik BiH 85/13