Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka UPS uređaja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 16.7.2012. 3.760,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Nabavka,isporuka i ugradnja ATS panela Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo, Energy system Sarajevo 31.7.2012. 20.309,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Obezbjeđenje prenoćišta za zaposlene u UIO na području grada Banja Luka Otvoreni RUŽA AREŽINA s.p., GOLDEN CARD Banja Luka 13.8.2012. 72,50 Službeni glasnik BiH 70/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga štampanja prijava za PDV te popunjavanje prijava i uplatnica za PDV sadržajem teksta dostavljenim od strane UIO BIH, pakovanje istih i otpremanje na poštu Otvoreni POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka 11.9.2012. 109.980,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak za međunarodnu komkurenciju prikupljanja ponuda za vršenje usluga štampanja i isporuke akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina,alkoholnih pića,voćne prirodne rakije,kafe i vina Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 5.9.2012. 0,03 Službeni glasnik BiH 74/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka namještaja za opremanje novoizgrađenog objekta Regionalnog centra Mostar Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 6.9.2012. 535.103,95 Službeni glasnik BiH 74/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka tonera za štapače i toner aparate Pregovarački Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.9.2012. 23.739,93 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka tonera za štapače i kopir aparate Pregovarački GATARIĆ d.o.o. Derventa 17.9.2012. 118.776,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka tonera, faks aparata i kopir apratata Pregovarački CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 29.835,90 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Objavljivanje oglasa i akata za regiju Banja Luka Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 889,78 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Objavljivanje oglasa i akata za regiju Sarajevo i Tuzla Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 28.8.2012. 889,78 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka kompjuterske opreme-servera i softvera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.10.2012. 164.560,50 Službeni glasnik BiH 87/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH Otvoreni ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać Bihać 2.11.2012. 235.213,44 Službeni glasnik BiH 94/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otovoreni postupak za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala (sitnog kancelarijskog materijala i ostalog papira i papirne galanterije) za potrebe UIO BiH Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 7.11.2012. 70.807,67 Službeni glasnik BiH 94/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Servisiranje, pripremanje kolskih vaga za baždiranje i održavanje kolskih vaga tipa SBV 60, proizvođača Vagar Novi Sad Pregovarački Preciz d.o.o. Čapljina 23.11.2012 2.630,70 Službeni glasnik BiH 102/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Servisiranje, pripremanje kolskih vaga za baždiranje i održavanje kolskih vaga tipa MJ 100, proizvođača Vage Zagreb Pregovarački Preciz d.o.o. Čapljina 23.11.2012. 2.630,70 Službeni glasnik BiH 102/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Servisiranje, pripremanje kolskih vaga za baždiranje i održavanje kolskih vaga tipa LTS R 125 LS W/M i tipa CD8 B 18/6-L, proizvođača Libela Elsi Celje Pregovarački Preciz d.o.o. Čapljina 23.11.2012. 2.630,70 Službeni glasnik BiH 102/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga pristupa interneta mreži iz Regionalnog centra Mostar Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 30.11.2012. 585,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka mrežnog softvera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 57.632,45 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka Virtuelizacijskog softvera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 10.646,06 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka ostalih softvera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 20.11.2012. 9.446,25 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka štampača Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2012. 18.343,26 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka kopir aparata Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2012. 46.028,97 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2012. 115.666,20 Službeni glasnik BiH 3/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke ostalih motornih vozila RC Sarajevo Pregovarački UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo 20.11.2012. 20.722,28 Službeni glasnik BiH 3/13