JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33: Razne vrste tapeta Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 1.966,67 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 34: Materijali za molersko - farbarske radove Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 49.496,07 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 35: Lakovi Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 5.455,55 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 37: Boje za beton Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 3.735,90 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 38: Premazi za drvo Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 2.974,36 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 39: Građevinske ljestve Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 852,14 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 40: So za posipanje puteva Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 1.880,34 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 47: Parkovski mobilijar Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 11.025,64 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja elektroinstalacija i postrojenja vatrodojave za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ekskluzivna prava) Pregovarački ELEKTRO RADOVI ETALON d.o.o. LjubaČe - Tuzla Tuzla 1.6.2011. 29.459,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Utičnice prekidači OG Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 3.578,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Automatski osigurači Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 8.596,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 32: Obujmice i tiplovi sa vijkom Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 1.098,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 88: Sijalice E 27 Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 3.397,50 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 91: Sijalična grla Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 290,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Zaštitna radna odjeća Otvoreni Ziko d.o.o. Zavidovići 1.8.2011. 15.751,50 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Zaštitna radna obuća Otvoreni R-COMERC d.o.o. Tuzla 1.8.2011. 9.375,87 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Zaštitna sredstva oprema Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 1.8.2011. 7.401,85 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Hidrantska oprema Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 1.8.2011. 5.954,23 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: PP aparati Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 1.8.2011. 6.516,90 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Alat za električare Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 1.8.2011. 4.291,10 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Bušilice sa priborom Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.8.2011. 492,80 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Uređaji za održavanje zelenih površina i prateći potrošni materijal Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 1.8.2011. 4.910,10 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Ručni alat za održavanje zelenih površina Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.8.2011. 968,71 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Drveni dijelovi alata za održavanje zelenih površina Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 1.8.2011. 187,98 Službeni glasnik BiH 65/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 23: Alat za orezivanje Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 1.8.2011. 190,00 Službeni glasnik BiH 65/11