JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Usluge preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za vozila ŠKODA OCTAVIA 1,8 TSI , ŠKODA FABIA 1,2 Otvoreni Autokomerc d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Usluge preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za vozila AUDIA6 3.0-TDI QuattroS-tronic Otvoreni Audi centar Banja Luka d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Usluge preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova za vozila VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI,DIZEL VW POLO 1.2 TDI, VW T 5 Furgon Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 11.700,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2012. 34.188,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 4: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 5: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 26.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 7: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 26.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 8: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2012. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 9: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.12.2012. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 10: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 11: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 12: Nabavka goriva za službena motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2012. 2.564,13 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija putne mreže u oblasti 7 -regionalni put P-454 Bratunac-Fakovići od P-1 do P-159 Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 24.12.2012. 1.698.876,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izvođenju radova na rehabilitaciji veze regionalnog puta R-459 sa magistralnim putem- M18, dionica Suvo Polje - Trnava Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 15.1.2013. 215.195,13 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Putevi Republike Srpske Nabavka i ugradnja sistema elektroinstalacija i ventilacije u tunelu Stambolčić Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 11.1.2013. 548.891,97 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja puta R-413 Kotor Varoš - Kneževo - obnovljeni postupak Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 4.2.2013. 12.229.768,19 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja puta R-477 Gornji Podgradci - Mrakovica Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 4.2.2013. 22.454.307,56 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge i magistralnog puta M-4 Prijedor - Novi Grad u naseljima Pećani i Donja Puharska sa pristupnim saobraćajnicama Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d., HERING d.d. Prijedor, Široki Brijeg 24.12.2012. 3.139.892,53 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija regionalnog puta R-435 Nevesinje - Berkovići, prva dionica dužine l= 2.006,82 m, od km 6+162,91 (P-236) do km 8+169,73 (P-320), i druga dionica Guvno-Berkovići,odkm14+056,72 (P-596) dokm 15+532,44 (P-660), dužine l = 1.475,72 m Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o., Nevesinje putevi a.d. Nevesinje Mostar, Nevesinje 4.2.2013. 1.193.296,35 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja mosta broj 409 preko rijeke Vrbas u Karanovcu na spoju regionalnog puta R-414 i magistralnog puta M-16 - obnovljeni postupak Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d., INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Prijedor, Banja Luka 18.2.2013. 1.271.795,12 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem izvedenih radova u skladu sa rješenjem Ministarstva za objekat Izgradnja III faze obilaznice oko grada Bijeljina u dužini od oko 3,5 km, od raskrsnice Bijeljina - Ugljevik - Tuzla do raskrsnice Bijeljina - Zvornik, referenca 168/12. Pregovarački JU IMK Banja Luka Banja Luka 11.2.2013. 51.750,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja lokalnog puta od opšteg interesa L-002 Vučija Poljana - Potoci - Muselinovac,dionica Vučija Poljana - Jelovac - Oštro Bognjo - raskršće(obilaznica) Potoci, ukupne dužine l=14.221,00, od stacionaže 0+000 do km 14+221,00 - faza realizacije zemljanih radova (od P-309doPotoka)i do nivo a tampona od Vučije Poljane do Potoka Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad, Banja Luka 18.3.2013. 10.854.789,67 Službeni glasnik BiH 22/13