JU Direkcija regionalnih cesta USK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija oštećenog kolovoza na regionalnoj cesti R402 Ljusina - Stijena - Gnjilavac, naselje Voloder Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 137.507,48 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Sanacija oštećenog trupa ceste na regionalnoj cesti R402, Gnjilavac- Stjena - Ljusina Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.4.2014. 4.853,40 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Sanacija oštećenog trupa ceste na regionalnoj cesti R401b, Gnjilavac - Konjodor - Brigovi, naselje Konjodor Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 25.4.2014. 52.222,65 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Obnavljanje kolovoznog zastora i rješavanje problema odvodnje sa kolovoza regionalne ceste R403a, Kamenica - Gata - Tržačka Raštela Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 30.4.2014. 61.250,83 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Obnavljanje kolovoznog zastora i rješavanje problema odvodnje sa kolovoza regionalne ceste R403, Kamenica - Gata - Tržačka Raštela Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 36.468,53 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnoj cesti R401b, Gnjilavac-Konjodor-Brigovi Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 62.399,31 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6: Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnoj cesti R-408, Dubovsko - Kulen Vakuf - Martin Brod Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 55.049,76 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste R410, Lanište-Sanica-Vrhpolje, faza II Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 28.4.2014. 169.094,58 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Završetak rekonstrucije regionalne ceste R400, Skokovi-Jušići-Todorovo-Vrnograč, faza II. Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 28.4.2014. 201.929,89 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Nastavak radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linija entiteta. Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 9.5.2014. 180.820,27 Službeni glasnik BiH 39/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK-a u 2014. godini Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 21.5.2014. 40.823,18 Službeni glasnik BiH 43/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK-a u 2014. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 21.5.2014. 189.260,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK-a u 2014. godini Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 27.5.2014. 338.783,47 Službeni glasnik BiH 43/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta na području USK-a u 2014. godini Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 14.7.2014. 128.195,88 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija puta Sanski Most- Prijedorska ulica Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 5.1.2015. 170.068,86 SG 01/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1 - R 400, R 401b, R 402, R 403, R 403a, R 403b, R 407a, R 410 i R 410a. Pregovarački Rad putevi d.o.o. Bihać 3.6.2015. 759.600,15 SG 47/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2 - R 400a, R 401, R 401a, R 404, R 404a, R 405 i R 406. Pregovarački KOV - GRAD d.o.o. Bužim 26.5.2015. 703.833,54 SG 47/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3 - R 403a, R 405, R 407, R 408, R 408b i R 408a. Pregovarački Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.5.2015. 668.769,76 SG 47/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Nepredviđeni radovi na regionalnoj cesti R400 Pregovarački Mrkonjić Putevi a.d. Banja Luka 29.6.2015. 29.905,81 SG 55/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1- Obnavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnim cestama USK-a Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 6.10.2015. 161.291,00 SG 81/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Održavanje i zamjena vertikalne saobraćajne signalizacije na regionalnim cestama USK-a Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 6.10.2015. 38.339,95 SG 81/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1- Sanacija lokalnog puta Vrkašić - Kamenica Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 3.11.2015. 115.309,11 SG 87/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Sanacija lokalnog puta Vrkašić - Kamenica Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 3.11.2015. 170.893,34 SG 87/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1- Izrada glavnog projekta uređenja raskrsnice na R-401 b i R-402 u naselju Gnjilavac Otvoreni GEOFELD d.o.o. Bihać 3.11.2015. 4.500,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na R-407a, stacionaža 2+100 km Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 14.000,00 SG 91/15