Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Usluge redovnog održavanja SDH sistema, u periodu od 2014. godine do 2016. godine Otvoreni Ceragon Networks d.o.o. Beograd, LANACO d.o.o. Banja Luka i UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Srbija, Banja Luka, Mostar 29.1.2014. 1.282.051,27 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka obrazaca putnih isprava, usluga prepersonalizacije i stalnih sredstava Otvoreni Muhlbauer d.o.o, Muhlbauer AG Banja Luka, Njemačka 21.3.2014. 25.041.709,40 Službeni glasnik BiH 24/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka računara, računarske opreme i skenera Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 20.6.2014. 47.495,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja i administracije servera na kome se nalaze registri Agencije Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 85.440,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate za područje RS Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 15.10.2014. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate za područje Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.11.2014. 35.641,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mrežne opreme Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 27.11.2014. 162.909,58 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH LOT 2:Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 4.12.2014. 12.286,32 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka linkova (PtP), baznih stanica (PtMP) te korisničkih uređaja (PtMP - CPE uređaji) Otvoreni Ceragon Networks d.o.o. Beograd, Lanaco d.o.o., UNIS Telekomunikacije d.d. Srbija, Banja Luka, Mostar 11.12.2014. 1.262.820,30 Službeni glasnik BiH 98/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka usluga opravke i održavanja motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 19.12.2014. 1,61 Službeni glasnik BiH 101/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2014. 104.192,82 SG 01/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga registracije motornih vozila sa kasko osiguranjem Otvoreni VGT d.d. Banja Luka 15.1.2015. 23.676,19 SG 06/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka tonera Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 29.12.2014. 19.489,89 SG 06/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka avio karata i usluga organizovanja putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 49.572,00 SG 08/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja aplikacije putne isprave i sprint Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.1.2015. 66.000,00 SG 08/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji vozila Otvoreni LANACO d.o.o., Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. Banja Luka, Hrvatska 3.6.2015. 432.568,37 SG 47/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka redundantnog napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 28.9.2015. 71.884,00 SG 79/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka tonera Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 13.10.2015. 49.438,00 SG 82/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka samouništavajućih naljepnica Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 2.12.2015. 32.000,00 SG 95/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavke usluga održavanja opreme za kontrolu kvaliteta dokumenata Otvoreni INsig2, MRG Export-Import d.o.o. Hrvatska, Banja Luka 1.12.2015. 16.802,46 SG 95/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1- Pogonsko gorivo i gorivo za agregate za područje Republike Srpske Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.11.2015. 80.000,00 SG 97/15