JP Komunalno Brčko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga - Servisiranje potapajućih i centrifugalnih pumpi - Ponovljeni postupak Otvoreni HIDROFLEKS d.o.o. Tuzla Tuzla 29.1.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga održavanja multifunkcionalnih uređaja Konica Minolta i ispis dokumenata Otvoreni VIZIJA d.o.o. Brčko Brčko 23.1.2013. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za fizička lica Otvoreni Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 26.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za pravna lica i budžetske korisnike Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 25.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Potpisivanje okvirnog ugovora za izdavanje bankarskih garancija u iznosu do 100.000,00 Otvoreni Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sarajevo 25.2.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka hemikalija za postrojenje za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće kapaciteta 330l/s Otvoreni Hemija patenting Lukavac 23.4.2013. 64.600,01 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka ljetnih radnih odijela i majica kratkih rukava Otvoreni GRUBIN EXPORT-IMPORT d.o.o. Brčko 27.5.2013. 25.365,59 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka zaštitne obuće i čizama za radnike Otvoreni GRUBIN EXPORT-IMPORT d.o.o. Brčko 27.5.2013. 15.104,10 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka zaštitnih rukavica za radnike Otvoreni GRUBIN EXPORT-IMPORT d.o.o. Brčko 27.5.2013. 5.379,81 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za fizička lica Otvoreni Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 26.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za pravna lica i budžetske korisnike Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 25.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Odobravanje Revolving kredita u iznosu do 1.000.000,00 KM Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 24.5.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Potpisivanje okvirnog ugovora za izdavanje bankarskih garancija u iznosu do 100.000,00 Otvoreni Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sarajevo 25.2.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka dodatnih usluga obezbjeđenja i transporta novca na period od 5 mjeseci Pregovarački Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 24.5.2013. 6.250,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka repro-materijala, elektronskih elemenata i sklopova sa radovima na otklanjanju kvarova na M-bus sistemu u zgradama kolektivnog stanovanja Otvoreni ERINO Brčko 11.7.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka građevinskog materijala Otvoreni Mišel d.o.o. Brčko 31.7.2013. 1.655,70 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni DEL-CO d.o.o. Visoko Visoko 12.8.2013. 50.905,89 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka servisiranja i zamjene rezervnih dijelova printera Otvoreni Alcoop d.o.o. Brčko 4.10.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Usluge redovnog i periodičnog pregleda vozila na period od tri godine Otvoreni TPV d.o.o. Brčko 11.10.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka i ugradnja r/d za m/v marke Vnj Otvoreni Automertz Sasa Brčko 15.11.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka i ugradnja r/d za m/v marke Škoda Otvoreni Automertz Sasa Brčko 15.11.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Nabavka i ugradnja r/d za m/v marke Iveco, Fiat, Zastava Otvoreni Automertz Sasa Brčko 15.11.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka i ugradnja r/d za m/v marke Iveco, Fiat, Zastava Otvoreni Automertz Sasa Brčko 15.11.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v marke Iveco Otvoreni Automertz Sasa Brčko 15.11.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 7: Nabavka i ugradnja r/d za popravku m/v marke MAN Otvoreni Tadić Compani Brčko 15.11.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13