JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za motorne pile Otvoreni MALZAK d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2011. 25.448,80 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novih terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 50.994,87 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka konja za vuču Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 17.1.2012. 124.920,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa šumskih drvnih sortimenata Otvoreni FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče Žepče 16.2.2012. 145.759,50 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa šumskih drvnih sortimenata Otvoreni FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče Žepče 16.2.2012. 102.658,50 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa šumskih drvnih sortimenata Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 17.2.2012. 194.163,60 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Primicanje oblovine, panj- traktorska vlaka Otvoreni SP Gračanica Jusić Said Živinice 23.2.2012. 41.206,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Primicanje i izvoz oblovine i iznos prostornog drveta na relaciji panj - međustovarište Otvoreni Mefos IB 6 d.o.o. Kladanj 17.2.2012. 143.346,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka stočne hrane i hrane za divljač Otvoreni PLAVO OKO TRGOVINSKA RADNJA, VL. SALIHAMDŽIĆ RAMIZ Kladanj 12.3.2012. 111.980,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novog midibusa Otvoreni SEJARI d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2012. 149.490,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novih, šumskih zglobnih traktora Otvoreni HITTNER d.o.o. Hrvatska 30.3.2012. 774.508,68 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 5.4.2012. 183.537,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga dugoročnog kreditiranja za nabavku opreme Otvoreni FAHRAS d.o.o. Tuzla 19.4.2012. 1.535.764,48 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7: Primicanje šumskih drvnih sortimenata panj-šumsko stovarište i iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište u odjelu 151 Otvoreni SP TAVNICA Kladanj 18.4.2012. 67.337,08 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja kombija Opel Vivaro i Citroen Jumper Otvoreni BALD d.o.o. Kladanj 26.4.2012. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opereme (SOFTVER I HARDVER) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 27.4.2012. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nafte, benzina i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 802.600,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa, primicanje, izvoz, iznos, održavanje traktorskih vlaka Otvoreni FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče Žepče 16.5.2012. 66.474,90 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Gradnja traktorskih vlaka Otvoreni FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče Žepče 16.5.2012. 13.750,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja VW kombi vozila Otvoreni NIJAL d.o.o. za pružanje usluga, proizvodnju i promet Živinice 25.5.2012. 36.500,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na prikupljanju i obradi podataka na izradi šumskoprivredne osnove za ŠPP Konjuh Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 22.5.2012. 350.850,91 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge auto dizalice za potrebe ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački RODAN d.o.o. Kladanj 30.5.2012. 5.940,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge prevoza i proreza trupaca za potrebe ŠGKonjuh Kladanj Pregovarački RODAN d.o.o. Kladanj 30.5.2012. 11.401,68 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge pjeskarenja i prva zaštita tregera za potrebe ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački BENESKO d.o.o. Kladanj 28.5.2012. 8.784,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka gotovog betona Pregovarački BENESKO d.o.o. Kladanj 31.5.2012. 68.805,00 Službeni glasnik BiH 47/12