BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Srednjobosanskog kantona, za potrebe BH Telecom d.d. - Telecom Inženjering Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.9.2012. 495.900,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, za potrebe BH Telecom d.d. - Telecom Inženjering Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 495.030,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge opravke oštećenih asfaltnih površina na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 11.9.2012. 487.200,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sigurnosni sistem za potrebe izrade rešetkastih i cijevnih stubova Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 20.8.2012. 147.650,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Sukcesivna isporuka papira za kopiranje i pakovanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 22.849,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje radnika na poslovima iskopa, polaganja kablova, izrade šahtova i prikupljanja podataka za potrebe izrade dokumentacije izvedenog stanja na području Zeničko - dobojskog Kantona Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.10.2012. 492.190,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5 - 3,5 t sa hidrauličnim čekićem i kašikom za iskop, na području Federacije BiH Otvoreni TG GROUP d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 305.900,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Srednjebosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 19.200,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica na području FBiH i RS Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 195.526,59 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 137.271,56 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 136.703,38 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 17.10.2012. 302.638,60 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 15.10.2012. 321.155,36 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području KS-4.000 sati Otvoreni AUTOBASNA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2012. 119.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području KS-2.000 sati Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 25.9.2012. 57.600,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge prevoza ljudi i tereta putarima sa vozačem na području Sarajevo-6.000 sati Otvoreni EŠ Company d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Usluge prevoza ljudi i tereta putarima sa vozačem na području TK-6.000 sati Otvoreni EL-DRA COMPANY d.o.o. Srebrenik Srebrenik 25.9.2012. 93.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području ZEDO-6.000 sati Otvoreni AUTOBASNA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2012. 127.500,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Izvođenje radova na adaptaciji prostora, klimatizaciji i krovnim radovima za potrebe izgradnje baznih stanica Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 18.9.2012. 93.433,06 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica koje obuhvataju područje RD Sarajevo (teritorija Federacije BiH) Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 4.10.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 94/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 15.11.2012. 249.697,00 Službeni glasnik BiH 94/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Maglaj Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.8.2012. 79.579,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Breza Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 9.8.2012. 16.136,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Zavidovići Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.8.2012. 36.212,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Olovo Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 9.8.2012. 85.418,49 Službeni glasnik BiH 100/12