JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Radi povećanja sigurnosti saobraćaja u noćnim uvjetima vožnje, neophodno je postavljanje zaštite od dugih svjetala na lokacijama gdje duga svjetla vozila iz jednog smjera direktno smanjuju vidljivost vozačima iz suprotnog smjera. Zadatak dobavljača da izvrši izradu i ugradnju barijera za automobilska svjetla na poddionici Dobrinje – Visoko, u razdjelnom pojasu, u dužini od 1500 metara. Otvoreni TIMING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla 18.6.2015. 38.955,00 SG 53/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 29.6.2015. 264.184,80 SG 53/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka i ugradnja opreme za elektronski sistem za nadzor i upravljanje pumpnim sistemom i nivoom vode u rezervoarima Janjići i Bilješevo Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 6.7.2015. 46.603,50 SG 57/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka konsultantskih usluga finansijskog izvještavanja sa podacima za područje BiH Pregovarački AGENCIJA TEC d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 1.620,00 SG 61/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje cestovne, vanjske i tunelske rasvjete objekata izgrađenih dionica u sklopu autoceste na Koridoru Vc Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 27.7.2015. 57.239,98 SG 63/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Servisiranje, održavanje i nadogradnja sistema vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani Otvoreni INZA LAB d.o.o., SECURITAS AGENCIJA ZA ZAŠTITU d.o.o. Ilidža, Sarajevo 27.7.2015. 111.730,07 SG 63/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka ribbon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 3.8.2015. 77.868,00 SG 64/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja ceste - Prikupljanje podataka, analiza istih sa ciljem identifikacije problema, te izrada preporuka i prijedloga koji doprinose povećanju stepena sigurnosti saobraćaja na autocesti Pregovarački Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 3.8.2015. 19.000,00 SG 70/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka ACC TAG uređaja Otvoreni SECURITAS d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 700.500,00 SG 76/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje i dorada sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1 Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Ilidža 17.9.2015. 3.748.496,40 SG 76/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada Idejnog projekta za priključnu saobraćajnicu grada Zenica na autocestu na Koridoru Vc u Donjoj Gračanici Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 13.10.2015. 39.545,00 SG 82/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic-Mostar sjever (Tunel Prenj) Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 12.10.2015. 298.925,00 SG 82/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 4.11.2015. 92.046,11 SG 87/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Usluge prihvata platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 19.10.2015. 70.434,00 SG 95/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Najam profesionalnih industrijskih linkova OU Sarajevo - Sarajevo sjever, CORE internet pristup Otvoreni TELEMACH doo Ilidža 3.11.2015. 79.800,00 SG 95/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada Geotehničkog idejnog projekta za autocestu na Koridoru Vc, poddionica Donja Gračanica-tunel Pečuj Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 16.11.2015. 38.815,87 SG 95/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka namjenskih vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom u skladu sa tehnickim opisom datim u okviru tenderske dokumentacije Pregovarački M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 11.11.2015. 339.090,60 SG 95/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa tehničkim specifikacijama Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 10.12.2015. 549.681,00 SG 97/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Predmet nabavke je pružanje usluga periodičnih pregleda i kontrolonog ispitivanja uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu. Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 11.12.2015. 140.920,00 SG 97/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti: Zenica jug – Lašva, Kakanj – Tarčin i Zvirovići – Bijača Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 15.12.2015. 32.300,00 SG 97/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 2- Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 21.12.2015. 29.998,85 SG 99/15