KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posledica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.6.2012. 23.490,00 Službeni glasnik BiH 52/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.6.2012. 14.034,48 Službeni glasnik BiH 52/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: ŠU Hadžići, [GP Igmansko, GJMehina Luka, odjel:86 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalne vuče na traktorske vlake, lifranje oblovine, traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2012. 110.070,40 Službeni glasnik BiH 54/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:20 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:21/1 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:21/2 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake, lifranje oblovine na kamionski put , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel:22/2 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na kamionski put, lifranjem primicati , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Kraško Promet d.o.o. Olovo 18.6.2012. 281.287,45 Službeni glasnik BiH 54/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel:38 (usluge na poslovima sječe i izrade, animalna vuča na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorske vlake , traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Šummex d.o.o. Vareš 18.6.2012. 164.721,60 Službeni glasnik BiH 54/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Novi šumski zglobni traktor Otvoreni DRR AUTO d.o.o. Kiseljak Kiseljak 16.7.2012. 193.000,00 Službeni glasnik BiH 58/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sirovine i materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata Pregovarački Senigor d.o.o. Sarajevo 2.7.2012. 146.415,15 Službeni glasnik BiH 60/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sitan inventar potrošni materijal i pribor za proizvodnju, oprema i inventar Pregovarački Senigor d.o.o. Sarajevo 25.7.2012. 43.932,19 Službeni glasnik BiH 68/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 30.8.2012. 22.340,93 Službeni glasnik BiH 72/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Izrada šumsko privredne osnove za ŠGP Igmansko i dio ŠGP Fojničko Otvoreni JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo 31.8.2012. 298.902,35 Službeni glasnik BiH 72/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Sanacija klizišta Bogatići u odjelu 158, GJ Crna Rijeka-Željeznica, ŠGP Trnovsko Pregovarački Drvosječa d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel 40 Pregovarački Drvosječa d.o.o. Sarajevo 20.9.2012. 37.400,00 Službeni glasnik BiH 81/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Vogošća-Bulozi, odjel: 14 i 17 Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 17.9.2012. 45.156,00 Službeni glasnik BiH 83/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel: 36 Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 17.9.2012. 271.456,00 Službeni glasnik BiH 83/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 6: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel: 48 Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 66.899,85 Službeni glasnik BiH 83/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Izgradnja, rekonstrukcija,sanacija šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 11.9.2012. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 11.9.2012. 101.055,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Usluge sječe i izrade, animalne vuče na traktorske vlake, lifranje oblovine, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta i izvlačenje traktorom sa pripremom Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 18.10.2012. 20.938,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nafta i naftni derivati Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.9.2012 514.739,71 Službeni glasnik BiH 96/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica,odjel 47 Pregovarački Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.10.2012. 56.240,00 Službeni glasnik BiH 1/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija šumskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 11.9.2012. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Koncentrovana smjesa za muzne krave, junad i telad Otvoreni Brovis d.d. Visoko Visoko 19.11.2012. 601.401,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 175.226,80 Službeni glasnik BiH 4/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 7: Rezervni dijelovi za šumski zaglobni traktor Timberjack 240B i 240C Otvoreni PARTS EXPERT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel: 156 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta); Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2013. 48.545,30 Službeni glasnik BiH 8/13