JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rudničko oblo drvo-liščari (hrast, bagrem, jasen) u količini od 3.630 m3 Pregovarački BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 20.12.2011. 430.953,60 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka elektrokablova za odvodnjavanje Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2011. 190.183,50 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna nabavka roba - Transportni lanac GR-3b (kovani), 240m putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci Pregovarački INDEX d.o.o. Gračanica Gračanica 27.12.2011. 51.600,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Termički i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.12.2011. 64.795,84 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Instalacioni materijal Otvoreni Proton d.o.o. Tuzla 14.12.2011. 61.561,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Alati, mjerni i signalni instrumenti i uređaji Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 14.12.2011. 45.037,50 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Pribor, vijčana roba i ostali elektromaterijal Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 14.12.2011. 83.866,30 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Preventivni periodični ljekarski pregledi zaposlenika rudnika Mramor, Bukinje i Pogona Radionice Šićki Brod, Drumski prevoz, Željeznički prevoz, Rekultivacija, Društveni standard Kreka i Generalne direkcije Otvoreni Dom zdravlja Tuzla Tuzla 27.12.2011. 104.104,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Čelične cijevi i limovi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 27.12.2011. 125.161,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora pogona transporta samohodne trake BRs-1400 (4 kom) Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 5.1.2012. 177.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Transportna korita jednolančanog grabuljastog transportera tip EKF2-E74V za KMŠČ Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 23.1.2012. 216.949,84 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 23.1.2012. 151.818,64 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Niskonaponski kablovi Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 17.1.2012. 293.241,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Hidraulična crijeva, priključci i armature Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 16.2.2012. 200.645,50 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Popravak i servisiranje visokonaponskih rotacionih mašina Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 22.2.2012. 185.579,91 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Popravak i servisiranje niskonaponskih rotacionih mašina, snage veće od 46 KW Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 22.2.2012. 167.382,73 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Popravak i servisiranje električnih uređaja i mašina u Ex izvedbi Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 22.2.2012. 268.469,08 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka valjaka za trakaste transportere Otvoreni BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik Novi Travnik 30.1.2012. 351.456,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldožer snage motora 180-250 kW (kom. 2) - do 150 h/kom Pregovarački REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 13.3.2012. 119.700,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Buldožer snage motora 130-180 kW (kom. 2) do 150 h/kom Pregovarački REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 7.3.2012. 32.700,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Količine i specifikacije roba, koje su predmet nabavke, date su u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni INDEX d.o.o. Gračanica Gračanica 14.3.2012. 200.250,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Količine i specifikacije roba, koje su predmet nabavke, date su u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni TBS TRADE d.o.o. Živinice 14.3.2012. 395.175,17 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hljeb 800g TIP 500 Pregovarački Klas d.o.o. Srebrenik Srebrenik 21.3.2012. 42.749,70 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hljeb 800g TIP 500 Pregovarački MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 21.3.2012. 42.749,70 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi, ispitivanje i regulacija opreme i angažovanje radnika - specijalista za remont KMŠČ-a Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 28.3.2012. 48.696,26 Službeni glasnik BiH 25/12