Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje naknadnih i viškova ugovorenih radova na sanaciji klizišta Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 17.7.2013. 20.328,41 Službeni glasnik BiH 59/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Istražni radovi za izradu elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena i glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Česma br.1, Opština Ilidža Otvoreni Geo Konzalting d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.7.2013. 22.263,50 Službeni glasnik BiH 61/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Istražni radovi za izradu elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena i glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Han ploča - Buhotina, Opština Ilidža Otvoreni Geotehnos d.o.o. Sarajevo 25.7.2013. 19.310,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta ul. Izeta Karšića do br.16, Opština Novi Grad Otvoreni Geo Konzalting d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.7.2013. 10.063,50 Službeni glasnik BiH 61/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta u ul. Hekim Oglu Alipaše br.52-56 Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 31.7.2013. 13.319,80 Službeni glasnik BiH 63/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Prvi dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta i rekonstrukciji dijela lokalnog puta u naselju Balibegovići, Opština Ilijaš Pregovarački REXOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.8.2013. 22.925,21 Službeni glasnik BiH 63/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Treći dopunski ugovor za izvođenje radova na izgradnji objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir, Sarajevo za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici Pregovarački Mipro-Gradnja d.o.o. Ilijaš Ilijaš 24.9.2013. 48.137,61 Službeni glasnik BiH 77/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području klizišta Soukbunar u okviru MZ Soukbunar, Opština Centar i to u ulicama Jusufa Tanovića i Vefika Karabdića Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 19.9.2013. 8.099,87 Službeni glasnik BiH 85/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta u ul. Ragiba Džinde br. 156, Opština Novi Grad Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 29.11.2013. 146.810,61 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Centar Otvoreni Testingelektro d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 98.302,37 Službeni glasnik BiH 14/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 24.2.2014. 103.078,10 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na izgradnji vanjskog uređenja, vodovoda i kanalizacijie , i vanjske rasvjete oko objekta Osnovne škole u Starom Ilijašu Pregovarački AME d.o.o. Breza Srbac 18.3.2014. 24.567,89 Službeni glasnik BiH 26/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopunski ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na području klizišta Soukbunar u okviru MZ Soukbunar, Općina Centar i to u ulicama Jusufa Tanovića i Vefika Karabdića. Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 18.4.2014. 24.570,86 Službeni glasnik BiH 33/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Anex I ugovora za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Centar. Pregovarački Testingelektro d.o.o. Sarajevo 8.5.2014. 31.822,38 Službeni glasnik BiH 39/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji JU osnovna škola ANEKS- PRVA FAZA, u naselju Švrakino selo, Novi Grad Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 14.5.2014. 2.664.429,79 Službeni glasnik BiH 43/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investiciono održavanje i servisiranje signalnih uređaja, opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od 3 (tri) godine. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 2.6.2014. 1.672.256,64 Službeni glasnik BiH 45/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova završetku izgradnje objekta nove OŠ u Starom Ilijašu Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 468.523,54 Službeni glasnik BiH 50/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka muzičkih instrumenata i opreme za nastavu muzičke kulture Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 2.7.2014. 9.329,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i montaža školskog namještaja, opreme kabineta likovnog, kancelarijskog namještaja (zbornica, biblioteka), oprema laboratorije i oprema školske kuhinje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.6.2014. 125.642,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 3: Ugovor za nabavku i montažu računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.6.2014. 38.782,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na: pripremnim radovima, iskopima, betonskim, izradi kamenog zida, armirački radovi i ostali Pregovarački Bosman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.7.2014. 20.670,25 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izradi šipova: bušenje šipova, nabavka, transport i ugradnja armature i betona za šipove Pregovarački Winner Project d.o.o. Sarajevo 10.7.2014. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta - odrona lokalitet Soukbunar i Porodice Foht. Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 25.7.2014. 42.661,80 Službeni glasnik BiH 60/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta - Izeta Karšića do br. 16, Općina Novi Grad Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 11.8.2014. 60.693,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta - Presjenica, Općina Trnovo. Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 18.8.2014. 107.521,72 Službeni glasnik BiH 73/14