Opština Centar Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Štamparske usluge u 2014. i 2015. godini Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 11.12.2013. 43.683,75 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 24.12.2013. 826.718,60 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Servisiranje fizičke radne snage putem uslužnog servisa u 2014. Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 5,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 220,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 350,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja u 2014. Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 51.846,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Servisiranje, održavanje i pranje vozila u 2014. Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 3,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 960,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata,priporta i slagalica Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 585,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 8: Redovni pregledi i održavanje lifta u 2014. Otvoreni DVG Alm Company d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 50,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 9: Postavljanje aparata za tople napitke u 2014. Otvoreni AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Visoko 31.12.2013. 55,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal u 2014. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 38.744,25 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Sredstva za čišćenje i održavanje higijene u 2014. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 16.336,70 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Papir u 2014. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 24.756,50 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Napitci za bife u 2014. Otvoreni Tuš trade d.o.o. Bihać 31.12.2013. 28.968,93 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Naftni derivati u 2014. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 14.278,20 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Posebna zaštitna oprema u 2014. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 31.12.2013. 8.751,20 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 9.1.2014. 866.290,82 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Centar Sarajevo Usluge plaćenog oglasa u dnevnoj štampi Kantona Sarajevo u 2014 i 2015. godini Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 17.868,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova elektroinstalacija za računarsku i telefonsku mrežu Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 30.4.2014. 271.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova elektroinstalacije jake struje I faza Pregovarački ELEKTING d.o.o. Sarajevo 22.4.2014. 370.013,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Elektroinstalacije za sistem videonadzora,kamere,kontrola rad.vremena I faza Pregovarački UNILAB d.o.o. Sarajevo 11.6.2014. 60.020,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Sistem vatrodojave, kontrola pristupa i autom. gašenja I faza Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.5.2014. 92.886,89 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje mašinskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija) I faza Pregovarački Acing d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 219.242,58 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Sanacija hidrantske mreže Pregovarački Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 14.4.2014. 36.676,00 Službeni glasnik BiH 77/14