Sarajevo - osiguranje d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Kasko osiguranje vozila Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 1.4.2013. 2.251,79 Službeni glasnik BiH 32/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga osiguranja Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 26.4.2013. 59.291,65 Službeni glasnik BiH 34/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.4.2013. 74.583,11 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.4.2013. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Osiguranje imovine i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.5.2013. 55.428,50 Službeni glasnik BiH 44/13
Služba za zajedničke poslove ZDK Osiguranje vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 14.6.2013. 30.069,30 Službeni glasnik BiH 49/13
Opština Tuzla Nabavka usluga osiguranja zaposlenih Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 1.4.2013. 8.198,40 Službeni glasnik BiH 53/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.6.2013. 46.176,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Osiguranje imovina i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.6.2013. 35.228,15 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kolektivno osiguranje zaposlenih u Ministarstvo unutrašnjih poslova-u HNK/Ž za 2013. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar/Istočni Mostar 21.8.2013. 46.666,67 Službeni glasnik BiH 66/13
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Ponovljeni postupak nabavke usluga osiguranja motornih vozila i tehnički pregled vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 9.8.2013. 45.074,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Grad Bijeljina Osiguranje i registracija službenih automobila Administrativne službe Grada Bijeljina, šifra SZP-07 (2lota)-Lot 2-p1/13 Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 22.7.2013. 9.799,96 Službeni glasnik BiH 69/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Usluge osiguranja, tehničkog pregleda i registracije vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 23.8.2013. 134.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
RMU Banovići d.d. Banovići Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja Pregovarački Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2.10.2013. 117.600,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Auto odgovornost motornih vozila; Auto kasko osiguranje; Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 7.10.2013. 32.012,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Ugovaranje osiguranja usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, tehničkog pregleda, polise kasko osiguranja, zelenog kartona i osiguranje putnika MO i OS BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 7.10.2013. 761.400,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Opština Zenica Lot 2: Osiguranje od automobilske odgovornosti i kaska vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.12.2013. 6.167,49 Službeni glasnik BiH 2/14
Općinski sud u Sarajevu Kolektivno kombinovano osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 26.12.2013. 32.100,00 Službeni glasnik BiH 4/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obavezno osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.1.2014. 29.847,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1-Usluge osiguranja radnika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.1.2014. 170.005,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2- Usluge osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.1.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3- Usluge osiguranja imovine Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.1.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28. 2. 2014. 56.918,00 Službeni glasnik BiH 18/14
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Lot 1 Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.12.2013. 121.729,00 Službeni glasnik BiH 24/14
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Lot 2 Usluge osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.12.2013. 6.412,00 Službeni glasnik BiH 24/14

Sarajevo - osiguranje d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Selektivno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i od loma i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima zemljotres i poplava Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 3.392.437,86 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Osiguranje po osnovu auto-odgovornosti prema trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 261.191,55 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 95.510,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za štete nastale po osnovu vršenja elektrodistributivne djelatnosti JP Elektroprivreda BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 391.003,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila BH Telecom d.d. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., VGT osiguranje d.d. Visoko, Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo 26.4.2013. 897.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Osiguranje zaposlenika i vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Croatia osiguranje dd Banja Luka, Ljubuški 10.6.2014. 373.710,18 Službeni glasnik BiH 48/14