UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Lot 3: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 2.810,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 9: Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 309,12 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 10: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 3.143,25 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 12: Dijagnostičke test trake Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 2.634,42 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Sulfametoksazol+Trimetoprim inj. (400+80mg/5ml) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.12.2013. 1.448,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Linkomicin inj. 600mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.12.2013. 7.170,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Amikacin inj. 500mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.12.2013. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54: Flukonazol otopina za infuziju 2mg/m Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.12.2013. 9.590,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55: Flukonazol kaps.100mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.12.2013. 17.570,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 1: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija-sistemski antiinfektivi Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 31.12.2013. 34.312,10 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-glikopironijum bromid rastvor za injekciju 0,2 mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 3.339,61 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-mesalazin dražeje 500 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 4.934,93 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, šprice 20 ml, trodijelne Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 30.10.2013. 23.547,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 15- Citostatici, Daunorubicin amp. a 20 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.1.2014. 817,95 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27- Citostatici, Kalcijum folinat amp.a 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.1.2014. 48.633,18 Službeni glasnik BiH 12/14
Javna ustanova Dom penzionera Tuzla Materijal za medicinsku i higijensko tehničku zaštitu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2014. 47.603,05 Službeni glasnik BiH 14/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 17- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 7.2.2014. 4.196,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Dom zdravlja Kalesija Lot 1: Nabavka ampuliranih lijekova I Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.3.2014. 7.768,56 Službeni glasnik BiH 24/14
Dom zdravlja Kalesija Lot 4: Nabavka ampuliranih lijekova IV Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.3.2014. 28.448,75 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Mesalazin tabl. 500mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 197,46 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Kalij klorid 14.9% inj. 10ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 2.671,20 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Natrij hidrogenkarbonat inj. 84mg/ml 20ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 46.530,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 85: Verapamil inj.5mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 1.347,45 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 112: Ibuprofen film-tabl.200mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 806,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 130: Metamizol tabl. 500mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2014. 4.720,00 Službeni glasnik BiH 26/14