Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Leuprorelin amp. a 7,5 mg; Leuprorelin amp. a 22,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2013. 49.820,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Goserelin amp. a 10,8 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2013. 31.199,50 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9: Lenograstim amp. a 33,6M.i.j. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2013. 28.832,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Entecavir film tbl. 0,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.4.2013. 81.125,38 Službeni glasnik BiH 32/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Entecavir film tbl. 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.4.2013. 262.233,69 Službeni glasnik BiH 32/13
Klinički centar Banja Luka Lot 28: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - QuantiFERON-TB Gold test Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 37.642,18 Službeni glasnik BiH 34/13
Brčko Distrikt BiH Lot 29: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 18.4.2013. 31.069,80 Službeni glasnik BiH 42/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.5.2013. 2.830,09 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.5.2013. 58.867,69 Službeni glasnik BiH 49/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Hlorambucil tbl. a 2 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 85.064,88 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Melfalan tbl. a 2 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 10.176,48 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 18: Fludarabin boc. 50 mg; Fludarabin tbl.a 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 59.552,64 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 21: Gemcitabin amp. a 200 mg; Gemcitabin amp. a 1 g Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 211.872,24 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 24: Vinkristin amp. a 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 20.674,08 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 26: Etopozid amp. a 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 128.572,08 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 28: Docetaksel amp. a 80 mg; Docetaksel amp. a 20 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 234.084,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 30: Doksorubicin amp. a 50 mg; Doksorubicin amp. a 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 132.486,72 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 33: Epirubicin amp. a 10 mg; Epirubicin amp. a 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 72.395,52 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 44: Imatinib film tbl. a 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 1.538.181,12 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 50: Anagrelid cps. a 0,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 451.429,44 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 52: Leuprorelin amp. a 7,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 202.472,88 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 54: Leuprorelin amp. a 22,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 324.339,12 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 55: Leuprorelin amp.a 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 389.825,28 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 56: Goserelin amp. a 3,6 mg; Goserelin amp. a 10,8 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 700.777,44 Službeni glasnik BiH 71/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 57: Fulvestrant amp. a 250mg/5ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.8.2013. 49.711,68 Službeni glasnik BiH 71/13

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11