NESTRO PETROL a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 54: Nabavka goriva - Direkcija Javnog preduzeća Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 55: Nabavka goriva - Odjeljenje Direkcije u Banjoj Luci Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2010. 1.799,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka motornog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.9.2011. 275.640,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka goriva i maziva za potrebe Voznog parka Kliničkog centra Banja Luka. Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 29.9.2011. 102.891,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Kazneno-popravni zavod Doboj Lot 8: Gorivo i mazivo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 11.8.2011. 7.128,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Isporuka goriva, ulja i maziva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 11.7.2011. 62.371,80 Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Lot 2: Gorivo - Republika Srpska Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 15.9.2011. 174.892,20 Službeni glasnik BiH 88/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Lot 3: Gorivo - Distrikt Brčko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 15.9.2011. 34.563,60 Službeni glasnik BiH 88/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka lož ulja ekstra lakog LEUL BAS 1002 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.12.2011. 535.161,70 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 12.299,78 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 10.282,75 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 5.842,06 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 8.371,79 Službeni glasnik BiH 5/12
Vodovod a.d. Banja Luka 80.000 litara Euro dizel, EN 590 ( Euro-4); 40.000 litara bezolovnog mot. benzina,BMB-95; 12.000 litara lož ulja - ekstra lako Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.1.2012. 693.589,20 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka goriva za potrebe preduzeća i radnih jedinica Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.1.2012. 43.410,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Republička uprava civilne zaštite Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva za 2012. godinu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.2.2012. 161.076,76 Službeni glasnik BiH 9/12
Grad Banja Luka Nabavka goriva za vozila Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 17.10.2011. 120.958,55 Službeni glasnik BiH 11/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 1: Nabavka tehničkog goriva, ulja i maziva goriva, ulja i maziva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.1.2012. 170.841,65 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo prosvjete i kulture RS Okvirni sporazum za 2012. i 2013. g. će se zaključiti sa najpovoljnijim dobavljačem za nabavku goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 8.2.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Ministarstvo civilnih poslova BiH Lot 2: Ugovor o kupoprodaji/isporuci goriva za potrebe MCP BiH uz obaveznu isporuku na području: Istočno Sarajevo, Banja Luka Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.2.2012. 120.510,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Poljoprivredni institut RS Lot 6: Nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 28.2.2012. 98.505,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Dom zdravlja Prof. dr. Savo Bumbić Gacko Nabavka tečnog goriva za 1 godinu Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.3.2012. 20.512,82 Službeni glasnik BiH 25/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i Bezolovnog benzina BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 1.188.056,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovni benzin BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 78.300,72 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Sukcesivna isporuka dizela BAS EN 590 i bezolovnog benz. BAS EN 228 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.3.2012. 58.922,40 Službeni glasnik BiH 27/12