HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 76: Kalij citrat+Kalij hidrogenkarbonat+Limunska kiselina šumeće tabl. 40 mmola Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 27.500,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98: Levosimendan inj.2,5/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 16.700,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103: Gliceril trinitrat sprej 0,4mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 6.944,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 151: Sotalol hidrohlorid tabl.80mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 758,20 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 162: Nebivolol tabl. 5mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 2.160,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 172: Nimodipin inj. 10mg/50ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 193: Trandalapril kaps.2mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 2.880,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 194: Trandalapril kaps.0,5mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 2.208,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 199: Trandolapril+Verapamil kaps. (2mg+180mg) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 396,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 258: tabl.5mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 123,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 282: Metilprednizolon tabl. 32mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 134,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 326: Deksketoprofen film tabl. 25mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 4.128,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 394: Beraktant (Prirodni fosfolipidi) inj. 25mg/ml 4ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 20.396,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 395: Beraktant (Prirodni fosfolipidi) inj. 25mg/ml 8ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 214.720,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 410: Dorzolamid kapi za oči 20mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.6.2012. 2.270,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Glukoza 5% otopina 500ml (PVC ambalaža) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 8.11.2012. 56.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Radiofarmaceutici i kitovi za njihovu pripremu za scintigrafiju miokarda - Rapiscan (Regadenoson) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.11.2012. 35.988,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava kontrastnog sredstva za RTG odjel Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 8.2.2013. 131.160,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Tacrolimus Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 303.076,92 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Peginterferon alfa 2a Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 1.053.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Interferon beta-1b Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 679.948,71 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Faktor koagulacije F VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 835.994,80 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Rekombinantni koagulacijski faktor VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 562.023,50 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Faktor koagulacije F IX Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 355.230,76 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Faktor koagulacije F VIII + von Willebrand-ov faktor, humani Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 172.330,59 Službeni glasnik BiH 18/13