Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada projekta: Sanacija rasvjete tunela na magistralnoj cesti M-17 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.9.2013. 2.750,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Grad Trebinje Izrada tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 za Projekat snabdjevanja vodom i kanalizacije u gradu Trebinje Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.9.2013. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade idejnog projekta nastavka Južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši Selo - Slavinovići, L=cca 1km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.10.2013. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vođenje stručnog nadzora na izvođenju svih faza. Procjenjena vrijednost izvođačkih radova 7.500000,00 KM Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 6.11.2013. 33.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Grad Banja Luka Mjerenje aerozagađenja i buke na području grada Banjaluka Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 25.11.2013. 88.020,94 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Izrada idejnog projekta uređenja sliva rijeke Brke i Zovičice na području Brčko BiH Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.3.2013. 65.400,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta modernizacije magistralne ceste M15, potez Crljeni - Zgon l=2.6km, uključujući glavni projekat mosta l=cca20m Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 14.11.2013. 24.600,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Grad Doboj Izrada Regulacionog plana Srednjoškolski centar-Usora Doboj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2013. 12.490,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Neum Projektiranje - Glavni projekt trga i okolnih objekata centralnog dijela grada Neuma Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.11.2013. 43.800,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Kozarska Dubica Izrada glavnog projekta izgradnje vodovodnog sistema Komlenac - faza 3 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 37.900,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za dogradnju postojećeg parking prostora u ul. Paromlinska br 30-32 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.11.2013. 3.225,64 Službeni glasnik BiH 100/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nadzor nad radovima na održavanju sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo sa desne strane od rkm 178 do rkm 211 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.10.2013. 20.618,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Putevi Republike Srpske Tehnički prijem izvedenih radova a u skladu sa rješenjem Ministarstva za objekat izvođenja radova na izgradnji tunela Stambolčić Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.11.2013. 86.845,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka sa vanjskim uređenjem kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu u ulici Kemala Kapetanovića broj 17 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.1.2014. 3.900,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Nadzor na građenjem poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Grad Doboj Izrada Regulacionog plana Opšta regionalna bolnica Doboj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 14.2.2014. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Grad Doboj Izrada Regulacionog plana industrijske zone Bosanka Doboj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.2.2014. 3.770,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada Idejnog projekta trase Južne obilaznice Čapljina Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.2.2014. 37.900,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Stručni nadzor nad radovima: Rekonstrukcija mosta preko Talinog potoka na cesti M4, Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 2.100,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 1: usluga revizije projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte za potrebe ED Zenica Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 20.2.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: usluga revizije projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte u SBK za potrebe ED Zenica Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 7.2.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 1: Pružanje usluga pripremnih radova i projektovanja za potrebe ED Zenica na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objektata Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 27.2.2014. 135.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada studije utjecaja na okoliš projekta rekonstrukcije HE Jajce II Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.1.2014. 31.390,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Kakanj Lot 7: Revizija projektno-tehničke dokumentacije cestovne infrastrukture, školskih i drugih objekata, te mreže električne rasvjete za period 2014-2016.godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.3.2014. 641,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada elaborata opterećenja i rekonstrukcije antenskog stuba RS Leotar Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 2.4.2014. 48.200,00 Službeni glasnik BiH 30/14

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13