ZEFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Azitromicin sirup 200mg/5ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 11.12.2013. 295,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Dezinfekciono sredstvo za kožu -povidon jodid, Dezinfekciono sredstvo za kožu -klorheksidin, Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora i opreme - klorheksidin Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 29.10.2013. 53.684,18 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka sredstava klasa VIII - lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 31.12.2013. 48.425,85 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Lijekovi u tečnom, tabletiranom i praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2014. 30.530,96 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5: Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko-dijagnostičku primjenu -grupe A, C, D, G, M, N, R i S lijekovi po ATC klasifikaciji Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2014. 12.185,16 Službeni glasnik BiH 10/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka dodatka za tjelovježbu-kreatini Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 168.834,40 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Lot 3: Nabavka vitaminskih lijekova, minerala za samoliječenje Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo pravde FBiH Zajednička javna nabavka sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju za potrebe Kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.2.2014. 18.932,37 Službeni glasnik BiH 28/14
Opća bolnica Tešanj Lot 16: Lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 17.4.2014. 37.999,14 Službeni glasnik BiH 46/14
Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo Tešanj Ampulirani i drugi lijekovi u skladu sa tenderskom dokumentacijom Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 23.6.2014. 100.766,38 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Izosorbid mononitrat tabl. 20 mg Ubrzani ZEFARM d.o.o Zenica 15.7.2014. 1.442,25 Službeni glasnik BiH 62/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Nistatin 24 ml.oral.susp Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 8.037,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Nifuroxazid 100mg.caps, 200 mg. caps., sirup 200 mg/ 5 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.030,71 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33: Inzulin lispri 100 i.j/ml 3mlx5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.382,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 35: Inzulin hum. srednje dugog djelovanja 100 i.j/ml.3 ml x5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 464,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36: Analozi srednje dugog djelovanja 100 i.j/ml. 3 mlx5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 929,05 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 38: Inzulin srednje dugog djelovanja u kombinaciji sa inzulinom kratkog djelovanja 100 i.j/ml. 3 ml.x5 inzulin lispro mix 25 efekta miješani analozi 100 i.j/ml. 3 ml. x5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 338,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 42: Inzulin srednje dugog djelovanja u kombinaciji sa inzulinom kratkog djelovanja 100 i.j/ml. 3 ml.x5 inzulin lispro mix 50 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 338,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 51: Vitamin B complex tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.343,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 113: Manitol 20% 250ml., 20% 500 ml., 10% 500 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 28.682,91 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 133: Otopina Laminokiselina i elektrolita 8%bez ugljikohidrata 500 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.393,17 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 143: Sorbitol + Manitol 5 lit. PVC vrećice Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.809,41 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 167: Metildopa 250 mg. Tbl Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 846,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 183: Heparin + Dexpanthenol + Alantoin 50.000 gel Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 17.649,58 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 185: Metoprolol 5 mg.amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.176,84 Službeni glasnik BiH 68/14