MIBO Komunikacije d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 3: Minijaturni audio-video snimač u obliku privjeska 10 komada Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 3.835,00 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje informacija sa SN dijela 110/X objekata Elektroprijenos-a BiH u SCADA sistem u DC Bihać Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 128.300,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Radio stanice, glugaći i baterije Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 93.450,00 Službeni glasnik BiH 89/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje postojećeg sistema govornih radio veza JP EP BiH Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 125.959,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Nabava forezničke opreme Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.11.2013. 13.412,88 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Isporuka materijala za održavanje telekomunikacione opreme za potrebe ED Zenica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.11.2013. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i ugradnja ormara učinskih linijskih rastavljača sa telemetrijskom i komunikacionom opremom i proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.11.2013. 786.060,02 Službeni glasnik BiH 98/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Upravljana wireless mreža Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 11.12.2013. 1.378.840,00 Službeni glasnik BiH 100/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Mobilni terminalni uređaji 2.000 komada Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.12.2013. 2.324.700,00 Službeni glasnik BiH 2/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge održavanja aktivne Cisco mrežne opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 61.968,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5: Nabavka softvera za pristup informacijama sa javnih terminala (info kioska) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 26.836,60 Službeni glasnik BiH 6/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Bar-kod skeneri Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.12.2013. 7.950,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga o tehničkoj podršci pri održavanju opreme proizvođača Alcatel koja se koristi u BH Telecomu Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 31.1.2014. 149.950,60 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis TETRA sistema proizvođača MOTOROLA Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.2.2014. 83.790,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Novo Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 54.881,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge servisiranja i verifikacije alkometara Envitec AlcoQuant 6020 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 235,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge servisiranja i verifikacije alkometara Drager, Drager 7410 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 235,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja: Traffipatrol XR, Traffipatrol, Star Laser i prateći laserski uređaji za mjerenje brzine Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 340,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Stacionirani radar Traffistar SR 520 sa induktivnim petljama (prolazak kroz crveno) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 1.085,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja ROBOT MULTARADAR S 580 (prolazak kroz crveno) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 695,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja TRAFFIVISION, AUTOVISION, BEE III (u automobilu) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 490,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Traffipatrol XRD (laserski uređaj sa fotoregistracijom) i prateći uređaj za fotoregistraciju prekršaja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 490,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK LOT 1: Nabavka ručnih i kolskih radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 30.965,00 Službeni glasnik BiH 36/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mobilnih uređaja HTC Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.5.2014. 1.500.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mobilnih uređaja proizvođača ZTE Corporation Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 1.000.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14

MIBO Komunikacije d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Uvezivanje objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspotočje u optički kablovski sistem JP EP BiH . Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 19.2.2014. 147.838,70 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički kablovski sistemJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 12.8.2014. 213.746,80 Službeni glasnik BiH 68/14