Alf-om d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Usluge iznajmljivanja i održavanja uređaja za štampu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 18.9.2014. 382.500,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 2.10.2014. 42.735,00 Službeni glasnik BiH 80/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za kopiranje i štampanje za fax aparate i štampa~e Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 2.9.2014. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za policijsku podršku BiH LOT 1: Nabavka monitora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.11.2014. 7.481,44 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 5: Pružanje usluga servisiranja i održavanja birotehničke opreme - Regija Banja Luka Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 9.9.2014. 41.025,63 Službeni glasnik BiH 98/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Nabavka i isporuka faks aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 8.880,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Nabavka i isporuka štampača Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 7.050,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3- Nabavka i isporuka kopir aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 55.335,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2014. 21.425,00 SG 06/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2- Nabavka i isporuka elektronske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.12.2014. 7.493,00 SG 06/15
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 4- Printeri i skeneri Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 4.500,00 SG 15/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Uslužno printanje na uređajima u vlasništvu MUP-a Pregovarački Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.5.2015. 48.750,00 SG 41/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Usluge štampanja i kopiranja na iznajmljenim uređajima Pregovarački Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.5.2015. 246.750,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Iznajmljivanje i potpuno održavanje MF uređaja A4 i A3 formata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 2.6.2015. 100.000,00 SG 45/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1- Kovertirka KERN 686, kovertirka KERN M12 Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 5.5.2015. 29.880,00 SG 45/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2- Štampač, ploter i perforirka Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 5.5.2015. 39.960,00 SG 45/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka tonera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 27.5.2015. 6.243,80 SG 47/15
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2 - Nabavka tonera, ketridža i ribon traka Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 3.7.2015. 23.500,00 SG 61/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1 - Rezervni dijelovi za računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 35.000,00 SG 70/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3 - Rezervni dijelovi za štampače Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 9.000,00 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka usluge iznajmljivanja sistema za štampanje i sistema za kovertiranje računa podrazumijeva instaliranje većeg broja uređaja u prostorijama naručioca na području svih RJ Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 2.9.2015. 100.000,00 SG 74/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 15- Servisiranje i održavanje računarske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.9.2015. 10,00 SG 81/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Nabavka i isporuka faks aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 24.9.2015. 5.300,00 SG 81/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.10.2015. 15.600,00 SG 87/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1- Nabavka, isporuka i ugradnju rezervnih dijelova i vršenje usluga održavanja štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.11.2015. 5.184,50 SG 97/15