TUZLA - FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2: dezinfekcijska sredstva i materijal za održavanje podova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 31.3.2014 27.755,10 Službeni glasnik BiH 26/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: dezinfekcijska sredstva za posuđe i kuhinjsku opremu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 31.3.2014 5.090,56 Službeni glasnik BiH 26/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Nabava dijagnostičkih testova i drugih materijala za službu transfuzije krvi za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko za 2014. godinu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 27.2.2014. 124.588,33 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Anti-humani Tlimfocitni imunoglobulin kuni}a inj. 20mg/ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 31.3.2014. 25.816,80 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Antitijela za manuelnu imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove 1 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 23.4.2014. 369.617,05 Službeni glasnik BiH 39/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Potrošni materijal za Alcon -konsignacija Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.5.2014. 30.900,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Savitljive hidrofobne leće za intraokularnu implantaciju -konsignacija Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.5.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Sredstva za dezinfekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2014. 427.106,66 Službeni glasnik BiH 52/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Potrošni materijal za mašine za čišćenje Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2014. 27.131,82 Službeni glasnik BiH 52/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Sredstva za higijenu u jedinicama visokog rizika Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2014. 472.652,32 Službeni glasnik BiH 52/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Sredstva za higijenu i dezinfekciju u kuhinji Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.5.2014. 167.531,29 Službeni glasnik BiH 52/14
Dom zdravlja Živinice Lot 1: Nabavka ampuliranih lijekova 1 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.6.2014. 20.430,73 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Živinice Lot 2: Nabavka ampuliranih lijekova 2 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.6.2014. 39.677,05 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka ampuliranih lijekova 3 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.6.2014. 22.221,28 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Potrošni materijal za peritonealnu dijalizu Ubrzani TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.6.2014. 6.935,32 Službeni glasnik BiH 56/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Filter sistem za uklanjanje leukocita Ubrzani TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 30.6.2014. 4.250,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 5: Morfin 20mg amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 660,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 7: Tramadol 50mg-2ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 48,22 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 11: Gantamicin 80/10ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 3.440,80 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 15: Fursemid 20mg/2ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 1.204,20 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 17: Synopen 2ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 1.173,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 25: Adrenalin 1mg/1ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 242,60 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 26: Diazepam 1mg/2ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 2.631,20 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 27: Ranital 50mg/5ml amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 28: Vitamin B1 amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 253,88 Službeni glasnik BiH 58/14