ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka brojila Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 28.11.2012. 145.277,50 Službeni glasnik BiH 102/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Izgradnja kućne turbine Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 27.11.2012. 2.466.617,20 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka VN i NN kabla, samonosivih snopova i AlFe užadi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 28.12.2012. 141.748,10 Službeni glasnik BiH 4/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za potrebe odsjeka za elektroenergetiku Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 16.1.2013. 43.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.11.2012. 115.408,45 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Putevi Republike Srpske Nabavka i ugradnja sistema elektroinstalacija i ventilacije u tunelu Stambolčić Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 11.1.2013. 548.891,97 Službeni glasnik BiH 8/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Kabeli i kabelski pribor Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.2.2013. 121.994,28 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka energetskih i signalnih kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 7.2.2013. 103.873,37 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 26.3.2013. 115.263,63 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka drvenih stubova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 26.3.2013. 118.560,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka betonskih stubova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.4.2013. 194.130,00 Službeni glasnik BiH 36/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka SN kabla 10.000 m Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.4.2013. 85.500,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka NN SKS H00-A 2h16 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.4.2013. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka NN SKS H00-A 4h16 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.4.2013. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka plastičnih mjerno-priključnih ormarića Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 28.6.2013. 630.999,00 Službeni glasnik BiH 55/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka NN i SN kablova i samonosivog kablovskog snopa Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.7.2013. 358.636,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 13.8.2013. 13.542,63 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba za rekonstrukciju kablovskih kanala TE Gacko u 2013. godini Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 97.068,46 Službeni glasnik BiH 68/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka elektro materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 9.8.2013. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi nabavke i ugradnje sistema elektroinstalacija i ventilacije u tunelu Stambolčić Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 23.8.2013. 148.908,01 Službeni glasnik BiH 69/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Strujni i naponski mjerni transformatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 125.409,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Odvodnici prenapona 110 kV iSN Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 47.071,53 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezervni dijelovi za VN prekidače Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 70.580,40 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Rezervnih dijelovi za SN prekidače Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 22.8.2013. 45.650,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih usluga na održavanju javne rasvjete na području grada Banjaluka Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 28.8.2013. 51.024,55 Službeni glasnik BiH 71/13