Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 2: Oprema za dijagnostiku, oprema za sterilizaciju i oprema za zubotehničku laboratoriju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 2.8.2011. 246.611,88 Službeni glasnik BiH 66/11
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Oprema za automatizaciju imunohematoloških testova Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.8.2011. 478.900,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka materijala za neonatalni skrining za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.11.2011. Službeni glasnik BiH 96/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Komplet za određivanje brze sedimentacije eritrocita Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.11.2011. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Dijagnostički potrošni materijal Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.11.2011. 5.787,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Gel mikrokartice Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.2.2012. 790.946,86 Službeni glasnik BiH 17/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka aparata za određivanje mutacija onkogena IVD za potrebe Zavoda za patologiju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 9.3.2012. 69.960,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava reagenasa za biokemijske analize Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 86.978,06 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Nabava reagenasa za srčane markere Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 12.345,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava reagenasa za koagulaciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 21.943,11 Službeni glasnik BiH 38/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka medicinske opreme za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 22.5.2012. 91.151,46 Službeni glasnik BiH 40/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Visoko osjetljivi RTG filmovi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 20.495,81 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Laser imaging filmovi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 57.950,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Ne - jonsko kontrastno sredstvo Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 34.495,73 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: RTG filmovi za ZC Brčko Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 12.824,15 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 16: DVB - Laser - Print 8X10 INC Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 6.004,27 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Trake za ACCU CHEK aparat 50 kom. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.5.2012. 143.948,72 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Dijagnostički testovi za biohemijski analizator Cobas Integra Plus Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2012. 124.143,63 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Dijagnostički testovi za imunohemijski analizator Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2012. 174.349,47 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Potrošni materijal za plinski analizator Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2012. 13.937,71 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Potrošni materijal za urinski analizator Junior II Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2012. 21.393,64 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Testovi za Cardiac Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 19.6.2012. 17.184,85 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: RTG oprema KODAK Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.7.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka OCT-a (optičke koherentne tomografije) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 23.7.2012. 198.700,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagenasi i potrošni materijal za aparat Elecsys 2010 - Roche za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.9.2012. 147.350,80 Službeni glasnik BiH 77/12