FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Topiramat film tabl. 100 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 160,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58: Levomepromazin tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.020,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Levomepromazin tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 720,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Promazin tabl./obložena tabl. 100 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 4.050,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63: Promazin tabl./obložena tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75: Kvetiapin film obložene tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 36,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 76: Kvetiapin film obložene tabl. 100 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 66,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 77: Kvetiapin film obložene tabl. 200 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 99,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 78: Kvetiapin film obložene tabl. 300 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 531,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 79: Sulpirid kaps./tabl. 50 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 630,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81: Risperidon film tabl. 1mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 276,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82: Risperidon film tabl. 2 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 540,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 83: Risperidon film tabl. 3 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 129,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 102: Fluoksetin tabl./film tabl/kaps. 20 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.035,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 106: Mirtazepam film tabl. 15 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 225,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Reagensi za rad na spektrofotometru Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.5.2014. 37.429,46 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Brza dijagnostika anti-DGP antitijela i ukupnog IgA - brzi test za Celijakiju Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.5.2014. 29.845,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Enoksaparin inj. 20mg/0,2ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 87.576,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Enoksaparin inj. 40mg/0,4ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 631.085,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Enoksaparin inj. 60mg/0,6ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 631.085,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Enoksaparin inj. 60mg/0,6ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 424.200,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Enoksaparin inj. 80mg/0,8ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 386.240,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Klopidogrel film tabl. 75mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 5.358,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Klopidogrel tabl. 300 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 2.178,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Ranitidin tabl./film tabl.150mg Ubrzani FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 7.854,00 Službeni glasnik BiH 62/14