R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka tonera i tinti za printere i plotere i tonera za kopir aparate Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 9.715,80 Službeni glasnik BiH 102/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5: Pribor za čišćenje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 14.12.2012. 744,40 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Pribor za održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 13.859,45 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Sredstva za održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.12.2012. 7.783,30 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Papirni ubrusi i toaletni papir Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 20.12.2012. 17.520,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Kancelarijski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 168.607,83 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Računar sa monitorom - 12 komada, - Monitori - 10 komada , - Printer, mali - 9 komada, - Skener - 2 komada , - Skener - 1 komad Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 28.998,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka kompjuterskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.2.2013. 45.577,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Toneri HP Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Papirni ubrusi i toalet papir Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Koverte Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 8.980,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka tonera i tinti u 2013 godini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 80.029,30 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.3.2013. 5.624,68 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Kompjuterski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.3.2013. 7.835,30 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Kladanj Lot 10: Nabavka i isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 1.385,18 Službeni glasnik BiH 22/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 445.800,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Sukcesivna isporuka papira i kancelariskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 14.226,10 Službeni glasnik BiH 26/13
Centralna banka BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala Ograničeni R&S d.o.o. Sarajevo 13.5.2013. 24.601,55 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Higijenski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 159.759,69 Službeni glasnik BiH 51/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i mrežnu opremu, tonera, tinti, kompatibilnih tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 3.7.2013. 139.916,45 Službeni glasnik BiH 57/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Nabavka kompjuterske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.7.2013. 39.429,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 8: Ading i faks role Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 20.390,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 11: Nabavka tonera i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 31.715,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.9.2013. 90.887,10 Službeni glasnik BiH 73/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka sredstava za čišćenje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 4.323,82 Službeni glasnik BiH 77/13