Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 62: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.4.2011. 522,05 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 65: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.4.2011. 507,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 71: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.4.2011. 188,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 76: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.4.2011. 124,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka potrošnog materijala za potrebe radiologije Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.4.2011. 206.783,56 Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Banja Luka Reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.6.2011. 260.727,75 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Reagensi za potrebe Odjeljenja medicinske genetike Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.6.2011. 15.062,42 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Reagensi - razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.6.2011. 615,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Dom zdravlja Livno Lot 2: Kemikalije i pomoćni potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.7.2011. 12.160,57 Službeni glasnik BiH 57/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka zubnog materijala Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.7.2011. 67.813,68 Službeni glasnik BiH 65/11
Klinički centar Banja Luka Nabavke ultrazvučnog noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 39.373,48 Službeni glasnik BiH 66/11
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 1: Stomatološke stolice i stomatološki instrumenti Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.8.2011. 190.625,11 Službeni glasnik BiH 66/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi, infuzije i ostali oblici lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Klinički centar Banja Luka Nabavka materijala potrebnog za histohemiju i imunohistohemiju u Zavodu za patologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 29.8.2011. 76.965,05 Službeni glasnik BiH 70/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Ugovor o nabavi sanitetskog materijala za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 12.7.2011. 23,51 Službeni glasnik BiH 72/11
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Godišnje snabdijevanje lijekovima Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 89.807,26 Službeni glasnik BiH 74/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 1: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 4.289,06 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 4: Lijekovi koji djeluju na kožu-dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 2.473,93 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 8: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 393,69 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 9: Lijekovi koji djeluju na nervni sustav Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 191.604,53 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 11: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 2.304,71 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 14: Razni sanitetski materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 4.879,90 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1.1: Hranjive bakteriološke podloge - Banja Luka Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.8.2011. 30.302,51 Službeni glasnik BiH 76/11

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12