ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 60: Kit za transradijalni put Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 3.752,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64: Dijagnostički kateteri IV Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 10.440,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72: Zaštitne rukavice II Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 1.020,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 8: Potrošni materijal: vakum sistemi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 67.143,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 9: Potrošni materijal: vakum sistemi pedijatrijski Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 1.487,40 Službeni glasnik BiH 92/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 18: Potrošni materijal za aparate Olympus Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 175.259,40 Službeni glasnik BiH 92/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Medicinska sredstva kompatibilna sa postojećim Wilson Cook akcesorijima Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 255.487,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- Medicinska sredstva kompatibilna sa postojećim PAUL DRACH akcesorijima Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 13.400,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5- Samoekspandibilni ezofagealni metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 56.970,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6- Samoekspandibilni kolorektalni metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 33.150,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8- Samoekspandibilni bilijarni metalni stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 19.12.2014. 41.050,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9- Bilijarni i pankreatični teflonski stentovi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 69.085,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10- Četkice za uzimanje citološkog materijala Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 18.800,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Metalni SEMS za bilijarnu drenažu i drenažu pseudocisti Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 5.260,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13- Hidrofilini vodiči Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 13.870,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15- Igle za abdominalnu punkciju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 4.165,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16- Pribor za PTC Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 19.12.2014. 17.979,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17- Vanjski drenažni kateteri Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 10.683,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19- Sitni potrošni materijal Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 1.12.2014. 6.000,00 SG 01/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9- Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane ( za pakovanje od 500ml ), Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Lauer Lockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml i 2000ml) Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 18.12.2014. 43.000,00 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13- Šprice dvodijelne i igle injekcione Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 43.685,47 SG 15/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Kontejneri za kontaminirani materijal Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 2.12.2014. 14.370,00 SG 17/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Rukavice hirurške bez talka - sterilne I Ubrzani ograničeni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.12.2014. 328.635,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Obloge za rane ili ekvivalent Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 29.650,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Kape hirurške - nesterilne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 16.855,00 SG 24/15