Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 102: Osigurači Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 1.572,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Čeliči materijal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.9.2011. 10.070,45 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka sitnih dijelova za računarsku opremu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.10.2011. 81.763,70 Službeni glasnik BiH 94/11
Univerzitet u Zenici Namještaj za kancelarije i učionice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.10.2011. 27.374,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Univerzitet u Zenici Računarska i telekomunikaciona oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.10.2011. 52.333,51 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 6: Isporuka i montaža klima uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.10.2011. 7.712,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Granična policija BiH Lot 3: Zastave BiH Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 26.328,90 Službeni glasnik BiH 98/11
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica Videotelefonija i računari Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.10.2011. 13.303,35 Službeni glasnik BiH 98/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Javljači za automatsku dojavu požara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 12: Baterijska lampa Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 16: Instrumenti Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 1.190,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Radne mašine za održavanje zelenih površina Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 13.235,30 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Alat za stolare Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 2.152,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Ručna mašina za kantiranje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 875,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31: Alat za rad sa Cu cijevima - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 1.115,60 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36: Oprema za hilti bušilice - profesionalna Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 1.981,20 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 37: Aku alati i oprema - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 4.950,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 51: Zračni pištolj i oprema - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 807,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 54: Elektromjerni alati - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 680,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 55: Oprema za plinsku instalaciju klima - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 796,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 56: Alat za motorna vozila - profesionalni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 4.700,51 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 57: Kuhinjski aparati Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 3.451,50 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 58: Sitni kuhinjski PVC inventar Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 41.824,12 Službeni glasnik BiH 100/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 59: Kuhinjski sitan inventor Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 50.074,53 Službeni glasnik BiH 100/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile STHIL i rezervni dijelovi za bušač STHIL 120 C Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.12.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11