HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 26: Nabava goriva za grad Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 28.968,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 30: Nabava goriva za grad Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 6.889,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka goriva za Regionalni centar Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.2.2013. 7,09 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka dizel goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.3.2013. 665.380,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 255.040,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Opština Novo Sarajevo Jednokratna nabavka lož ulja za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.3.2013. 58.587,17 Službeni glasnik BiH 26/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka goriva za grijanje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 650.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Poljoprivredni institut RS Lot 5: Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.4.2013. 96.685,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ekstra lakog lož ulja za kotlovnice Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.5.2013. 407.803,85 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nafte, benzina i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 816.415,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka goriva i maziva za sjedište Ministarstva, sjedište odsjeka VOM Sarajevo, Tuzla, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać i Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 110.437,50 Službeni glasnik BiH 40/13
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.5.2013. 77.760,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Komisija za koncesije BiH Nabavka dizel goriva za Komisiju za koncesije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica Nabavka dizel goriva (euro 5) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 7.6.2013. 135.735,90 Službeni glasnik BiH 49/13
Kantonalna JU za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo Nabavka lož ulja i goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 165.526,20 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 1: Nabavka tečnih goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.5.2013. 53.367,53 Službeni glasnik BiH 51/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 40.963,20 Službeni glasnik BiH 55/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 29.316,80 Službeni glasnik BiH 55/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 3.212,80 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 5: Nabavka goriva na lokaciji PU Živinice Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 26.893,16 Službeni glasnik BiH 59/13
Institut za nestale osobe BiH Nabavka i isporuka goriva i maziva za 2013. god. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 16.7.2013. 95.150,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka mazuta (lož ulje srednje) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 16.7.2013. 402.393,16 Službeni glasnik BiH 61/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1: Nabavka goriva za motorna vozila i agregate Agencije i lož ulja za kotlovnice Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.8.2013. 43.290,00 Službeni glasnik BiH 64/13